nieuws

‘Mening van de buurt geeft straks de doorslag’

bouwbreed

Stadsdeel Amsterdam Oost zoekt naar nieuwe manieren om braakliggende bouwgrond aan de man te brengen. Wonam, Van Wijnen Projectontwikkeling en Kondor Wessels Vastgoed mogen strijden om de gunst van buurtbewoners voor de bouw van middeldure huurwoningen in het Oostelijk Havengebied.

Aan de Ertskade in Amsterdam-Oost zouden aanvankelijk dure koopappartementen worden gebouwd. “In een markt waarin woningzoekenden moeilijk aan financiering kunnen komen, bestaat voor dure koopwoningen onvoldoende belangstelling. Maar de stad kent tegelijkertijd een enorm tekort aan middeldure huurwoningen. Institutionele en private beleggers zien dat ook. Zij zoeken naar aantrekkelijke binnenstedelijke bouwlocaties om in die vraag te voorzien. De Ertskade op Sporenburg is zo’n plek”, verklaart PvdA-stadsdeelwethouder Thijs Reuten.

De gemeente heeft het bouwprogramma beperkt tot naar schatting 150 woningen. “De buurt heeft eerder bezwaar gemaakt tegen een veel omvangrijker woningbouwproject. Maar dat is niet het enige argument om de maatvoering drastisch te beperken. We horen van ontwikkelaars dat zij het liefst complexen van 100 tot 150 woningen maken. Zo’n omvang is voor hen financieel behapbaar.”

Het stadsdeel selecteerde samen met het Ontwikkelingsbedrijf drie specifiek in de bouw van middeldure huurwoningen geïnteresseerde partijen: Van Wijnen Projectontwikkeling, Kondor Wessels Vastgoed en Wonam, een nieuwe ontwikkelaar die zich met kapitaal van een aantal gefortuneerde families speciaal richt op de bouw en exploitatie van dergelijke woningen.

Wethouder Reuten verlangt van hen voldoende variatie. Een deel van de woningen in het te bouwen complex moet daadwerkelijk voor een huur van rond 750 euro in de maand worden aangeboden. “De stad kent veel jonge woningzoekenden. Mensen met flexibele arbeidscontracten. En zzp’ers. Of ze hebben geen belangstelling voor de vastigheid van een koopwoning. Of kunnen daarvoor niet of niet voldoende geld lenen. Juist zij zoeken naar goede, betaalbare woonruimte.”

Bij de uiteindelijke keuze tellen met name drie voorwaarden: duurzaamheid, financiële onderbouwing en instemming van de buurt. De buurtscore telt voor de helft mee. Juist omdat eerdere bouwplannen zoveel weerstan d opriepen, vindt Reuten het belangrijk de mening van de bewoners van Sporenburg een voorname rol te laten spelen. Mochten twee plannen precies dezelfde score halen, dan geeft de mening van de buurt de doorslag.

Gespreksronde

De ontwikkelaars hebben een eerste gespreksronde met buurtbewoners achter de rug. Bewoners vrezen voor een bouwkolos in hun achtertuin, het verlies aan openbare ruimte en ernstige parkeeroverlast. “Wij faciliteren de ontmoeting. Het gaat erom dat de ontwikkelaars goed naar de bewoners luisteren. En dat hun wensen worden vertaald in een optimaal bouwplan”, aldus Reuten.

Hij verwacht dat de ontwikkelaars binnen enkele maanden hun uiteindelijke plannen op tafel leggen. De manier waarop de mening van de buurt wordt gepeild, moet nog nader bepaald.

De daadwerkelijke bouw zou dan in 2015 moeten beginnen. Kritiek dat de gemeente door dergelijke selectieprocedures de moeizame bouwproductie alleen nog maar complexer maakt, wijst Reuten nadrukkelijk van de hand. “De bouwproductie stagneert. Dan is het belangrijk niet aan onhaalbare plannen vast te houden, maar om nieuwe wegen te bewandelen. Als het lukt, dan tellen we onze zegeningen. Met bewoners die in Amsterdam hun woonwensen weten te realiseren. En tevreden buurtbewoners.”

Geschiedenis

projectgegevens

De bouwlocatie aan de Ertskade kent een veelbewogen geschiedenis. Ruim tien jaar geleden zou daar door de corporaties Eigen Haard en De Key het prestigieuze woongebouw Fountainhead worden gebouwd. Een reusachtig appartementengebouw in de vorm van een ‘stoel’. Het ontwerp van de Amerikaanse architect Steven Holl sneuvelde bij het uiteenspatten van de internetbubble. In 2008 probeerden beide corporaties het nogmaals met een herontwerp van architect Kees Christiaanse: drie 60 meter hoge torens met 237 koopappartementen, een parkeergarage en een schoolgebouw.De buurtactiegroep Stop Fountainhead liep massaal te hoop tegen het in hun ogen megalomane gebouw, haalde na een slepende juridische procedure bakzeil bij de Raad van State, maar uiteindelijk zagen beide corporaties vanwege economische tegenwind af van uitvoering. Twee jaar geleden ging de grond terug naar de gemeente.

tekst

Geschiedenis

projectgegevens

De bouwlocatie aan de Ertskade kent een veelbewogen geschiedenis. Ruim tien jaar geleden zou daar door de corporaties Eigen Haard en De Key het prestigieuze woongebouw Fountainhead worden gebouwd. Een reusachtig appartementengebouw in de vorm van een ‘stoel’. Het ontwerp van de Amerikaanse architect Steven Holl sneuvelde bij het uiteenspatten van de internetbubble. In 2008 probeerden beide corporaties het nogmaals met een herontwerp van architect Kees Christiaanse: drie 60 meter hoge torens met 237 koopappartementen, een parkeergarage en een schoolgebouw.De buurtactiegroep Stop Fountainhead liep massaal te hoop tegen het in hun ogen megalomane gebouw, haalde na een slepende juridische procedure bakzeil bij de Raad van State, maar uiteindelijk zagen beide corporaties vanwege economische tegenwind af van uitvoering. Twee jaar geleden ging de grond terug naar de gemeente.

tekst

Reageer op dit artikel