nieuws

Matrassen en matrasjes compenseren zettingen

bouwbreed

Het verzakken van gebouwen valt te corrigeren met flexibele ‘compensatielementen’ die worden volgepompt met een vulmiddel.

E en opvouwbaar, onder druk te vullen omhulsel dat is geweven van ijzersterke kunstvezels en aan de binnenzijde is voorzien van een grofmazige kunststofwapening. Daar draait het om in octrooi NL1039733. Uitvinder Pieter de Bruin bedacht het als oplossing voor verzakkingen van en scheuren in woningen, utiliteitsgebouwen en riolen. Die problemen kunnen bijvoorbeeld zijn veroorzaakt door ongelijkmatige inklinking van de bodem en de winning van delfstoffen. De Bruin ontwikkelde eerder onder meer de Waddenwoning en kent de door de winning van gas en zout veroorzaakte problemen in de noordelijke provincies. Zijn voorgevormde ‘bouwtechnische compensatie-elementen’ worden in het ideale geval voorafgaand aan de bouw of aanleg geplaatst, maar zijn bij bestaande constructies ook achteraf aan te brengen. Na plaatsing kunnen de lege omhulsels worden volgepompt met kunststofkorrels, lucht bevattende bolletjes of met grout dan wel een ander uithardend mengsel. De keuze hangt af van de betreffende toepassing.

Paalrot

Zo zijn woningen die last hebben van paalrotte herstellen door – na relatief gering graafwerk – van gevel tot gevel een soort matrassen tussen de palen te trekken en die vol te pompen met een uithardend vulmiddel. Vervolgens kunnen eventueel de aangetaste paalkoppen worden afgezaagd en vervangen door matrassen. Bij het bouwen op zeer zachte of drassige bodems zou een compleet gebouw kunnen worden gefundeerd op matrassen van 10 bij 10 meter, gevuld met heel licht materiaal. Het ligt voor de hand dat die grote matrassen net als een luchtbed zijn uitgevoerd met tussenschotjes, maar dat staat niet in de octrooitekst.

Een andere toepassing van de ‘compensatie-elementen’ betreft de vorming van een soort nastelbare funderingspalen in de grond. Na het in de bodem heien of trillen van een stalen buis wordt een speciaal gevormd omhulsel ingebracht. Bij het uittrekken van de hulpbuis wordt dit omhulsel volgepompt met een uithardend mengsel dat uiteindelijk een funderingspaal vormt met een schijfvormige kop en een bolvormige voet. Op de kop van de palen komt een leeg reserve-element, dat bij een dreigende verzakking via een afsluitbaar ventiel geheel of gedeeltelijk kan worden gevuld. “Een in het weefsel geïntegreerd rekstrookje of glasfiber draadje reageert op de geringste lengtevariatie of deformatie en faciliteert tijdig ingrijpen”, schrijft De Bruin. Het draadje zou elke verandering kunnen doorgeven aan een vulinstallatie, die vervolgens het omhulsel al dan niet automatisch oppompt tot het gewenste niveau.

Andere toepassingen

Hoe dit precies gaat, is verder niet uitgewerkt. De octrooitekst beschrijft nog enkele andere toepassingen, waaronder bodemankers, dijkverbetering en het ondersteunen en (na)stellen van rioolbuizen. Of de vinding in de praktijk ook al in enige vorm is toegepast, blijft onduidelijk.

octrooinummer: NL1039733

houder: coöperatie WWNF, Buitenpost

uitvinder: P. de Bruin

Reageer op dit artikel