nieuws

Limburgse bouw in geweer tegen statiegeldregeling

bouwbreed

De Limburgse bouw is tegen een sloopfonds waar 10.000 euro per nieuwbouwwoning ‘statiegeld’ in gestort moet worden. Particulieren en de bouw worden daar de dupe van.

“De voorgenomen statiegeldregeling wordt naar onze mening zeer eenzijdig bij marktpartijen en particulieren die nieuwbouw willen realiseren, gelegd omdat die in tegenstelling tot corporaties veelal niet beschikken over te slopen woningen”, schrijft Bouwend Nederland Regio Zuid-voorzitter Piet Backx aan de Limburgse gedeputeerde Erik Koppe.

In zijn brief doelt hij op de plannen van de provincie om in bepaalde regio’s te eisen dat er voor elke nieuwbouwwoning een bestaande woning wordt gesloopt. Als dat niet lukt, moet er 10.000 euro gestort worden in een sloopfonds. Reden is te voorkomen dat er leegstand ontstaat in regio’s waar het aantal huishoudens vermindert.

Backx wijst er in zijn brief op dat het wel los zal lopen met de leegstand. Alleen in Zuid-Limburg speelt de leegstandsproblematiek wel nadrukkelijk. Maar zelfs daar laten de woningonderzoeken zien dat er tot 2020 eerst nog sprake is van een daling van de leegstand.

De voorzitter vindt dan ook dat de provincie doorschiet in haar transitiebeleid. “Het gaat te ver dat de provincie zich opstelt als marktmeester die het aanbod en de bouw van nieuwe woningen gaat reguleren”, aldus Backx.

Reageer op dit artikel