nieuws

Leegstand kantoren Drenthe boven landelijk gemiddelde

bouwbreed

Van de leegstaande kantoren in de provincie Drenthe wordt 28 procent langer dan drie jaar niet gebruikt.

Dat blijkt uit actualisatie van de Omgevingsvisie Drenthe. Het betreft 31 kantoren ofwel ruim een kwart van het totale aantal leegstaande kantoren in Drenthe. In het algemeen staat ruim 18 procent van de kantoren in de provincie leeg. Daarmee is de leegstand 2,3 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. In Nederland staat zo’n 8 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg.

De provincie wil de leegstand terugdringen door in samenwerking met de vastgoedeigenaren tijdelijke bestemmingen te vinden voor kantoorgebouwen. Kavelruil, herbestemming en sloop staan ook op het programma.

Uit de omgevingsvisie blijkt tevens dat in Drenthe tot 2020 jaarlijks ruim 1300 woningen moeten worden gebouwd. Rekeninghoudend met sloop en reeds gepleegde nieuwbouw heeft de provincie in 2020 dan 13.000 huizen meer dan in 2010. Ook blijkt uit de omgevingsvisie dat de provincie overbodig geworden agrarische gebouwen wil vervangen door woningbouw.

In dat kader worden de mogelijkheden voor gemeenten om de ruimte-voor-ruimteregeling toe te passen verruimd. De Provinciale Omgevingsverordening wordt op dit punt aangepast. Dit maakt het mogelijk leegstaande agrarische bebouwing te verwijderen. “In plaats van één kunnen in de toekomst twee of in bijzondere gevallen zelfs meer compensatiewoningen worden teruggebouwd”, aldus de provincie.

Reageer op dit artikel