nieuws

‘Ketensamenwerking ook voor particulier’

bouwbreed

Ketensamenwerking moet ook mogelijk zijn voor particuliere opdrachtgevers die hun eigen woning laten bouwen, bedacht Woonteam. Vanuit Twente werkt de organisatie nu ook landelijk.

De op zet is dat de aannemer de bouwpartijen bij elkaar brengt. Dat blijkt al enige tijd goed te werken in Twente, waar een kleine twintig woningen op deze manier werd gerealiseerd. De bedoeling is de opdrachtgever zorg uit handen te nemen en de bouw efficiënter te maken, licht Jordi Olde Kalter van Bouw Support Oost toe. Dit Denekampse adviesbureau is de initiatiefnemer van Woonteam. Olde Kalter is verantwoordelijkheid voor de landelijke uitrol.

Aannemers die zich aansluiten, komen in beeld voor opdrachten binnen een – tot op zekere hoogte – zelf te kiezen straal rond hun bedrijf. Een voorwaarde is dat ze werken onder het keurmerk Bouwgarant. Ook verder worden ze volgens Olde Kalter kritisch beoordeeld op betrouwbaarheid en kwaliteit.

De aannemer moet het hele traject tot en met de vergunningverlening verzorgen. Hij schakelt daarbij ook andere partijen in zoals architecten, constructeurs en installateurs.

Uiteindelijk blijft de klant, onderstreept Olde Kalter, vrij om te kiezen voor de uitvoering door een andere aannemer. “We stimuleren onze klanten ook om meerdere offertes aan te vragen.” Maar in Twente bleken volgens hem de samenwerking én de offerte tot nu toe steeds reden de Woonteam-aannemer ook te laten bouwen.

Bouwen is ook waar de deelnemende aannemers het op de eerste plaats voor doen, weet hij. Gaat de klant naar een andere aannemer, dan betaalt die een relatief kleine vergoeding voor de inzet tijdens de voorbereiding.

Opdrachtgevers hoev en niet langer zelf op zoek naar architecten, adviesbureaus, onderaannemers of installateurs, schetst Olde Kalter als één groot voordeel. “Doordat de Woonteam-aannemers samenwerken met betrouwbare partners, die op elkaar zijn ingespeeld, wordt het samen bouwen aan een woning daarnaast ook eenvoudiger en dus goedkoper.”

Een ketensamenwerking waarbij alle partners voorafgaand aan de bouw als één team aan tafel zitten, werkt kortom, luidt de boodschap, ook voor particulier opdrachtgeverschap. De landelijke uitrol van Woonteam is begonnen in het afgelopen halfjaar. “In totaal doen nu negentien aannemers mee. Bedrijven van Friesland tot Zeeland. Maar het moeten er nog meer worden.”

Reageer op dit artikel