nieuws

Investering epc onrendabel

bouwbreed

Het kost zo’n 7000 euro om de epc van een woning aan te scherpen van 0,6 naar 0,4. Met de huidige stand van de techniek kan die investering in 30 jaar niet terugverdiend worden.

Minister Blok erkent problemen verduurzaming woningbouw

Dat antwoordde minister Blok (wonen) gisteren op vragen van VVD-Kamerlid Roald van der Linde in een debat met de Tweede Kamer. Hij wilde van de minister weten hoeveel energie bespaard kan worden door een verlaging van de epc en hoeveel dit de bouwer gemiddeld kost.

“De consument schat de energiezuinigheid van een huis niet op waarde”, constateert de bewindsman. “Dat heeft te maken met de communicatie van de bouwer richting de consument. Op dit moment heb ik overleg met de aannemerskoepels hoe ze die communicatie naar de kopers beter op orde kunnen krijgen.” Ook spelen de labels zelf een rol bij de verkoopbaarheid van duurzamewoningen. “Als de labels eenduidiger worden, schept dat bij de kopers ook meer vertrouwen.”

In 2021 moet de nieuwbouw volgens Europees verdrag energieneutraal zijn. “We komen de verdragen die we sluiten na, maar dit is wel een grote opgave.” De suggestie van de PvdA dat hij zelf denkt dat de verduurzamingsdoelstellingen niet gehaald kunnen worden, verwerpt hij. “We verplaatsen niet de stip op de horizon, we kijken in 2016 hoe we er voor staan.”

Goede hoop

De kans is volgens Blok groot dat dan blijkt dat aanvullende maatregelen nodig zijn. “De route is ingewikkeld, maar ik kan moeilijk voorspellen hoe het zich zal ontwikkelen. Huurders, corporaties en eigenaren nemen wel degelijk maatregelen. Ik heb goede hoop dat die verhouding in kosten en baten verbetert.”

SP-Kamerlid Paulus Jansen wil dat de minister de bepalingsmethode voor de epc en het energielabel in elkaar schuift. “Een verbetering van de bepalingsmethodiek voor de epc is hard nodig. Zo is het effect van isolatie nog ondergewaardeerd.” Blok is het eens met zijn pleidooi maar is ook pragmatisch. “Het is een logische gedachte om de energieprestatie van een woning eenduidig te berekenen, maar we moeten eerst het energielabel in de lucht krijgen. Per 1 januari 2015 voeren we eerst een lichter label in, daarna komen de vervolgstappen om de systematieken beter op elkaar aan te laten sluiten.”

Daarnaast constateren Kamerleden en minister dat verduurzaming van de utiliteitsbouw te traag gaat.

Reageer op dit artikel