nieuws

Inschrijfprijs stijgt 2 pr ocent

bouwbreed Premium

Het gunnen op basis van kwaliteitscriteria drijft inschrijfprijzen nauwelijks op, maar zorgt wel voor aantoonbaar betere projecten. Dat concludeert Rijkswaterstaat op basis van ervaringscijfers.

Rijkswaterstaat: Gunnen op kwaliteit drijft prijs niet op

De grote gww-opdrachtgever analyseerde de aanbestedingen van 2012 en komt tot een aantal opmerkelijke conclusies. Opvallend is bijvoorbeeld dat een kwart van de winnaars zowel de hoogste kwaliteit als de laagste inschrijfprijs levert. Daarnaast belooft de helft van de winnende inschrijvingen de hoogste kwaliteit.

Rijkswaterstaat heeft inmiddels zeven jaar ervaring met het gunnen van aanbestedingen op emvi en is een van de weinig aanbestedende diensten die het aandurft kwaliteit daarbij de doorslag te laten geven. Door waarde te hechten aan hinder, veiligheid en duurzaamheid is de opdrachtgever gemiddeld 2,4 procent duurder uit, vergeleken met de laagste inschrijvingen. “Dus voor een beperkte meerprijs wordt een hogere kwaliteit geleverd”, is de conclusie. De veelgehoorde reactie bij aanbestedingen dat “de laagste prijs weer heeft gewonnen” klopt in de ogen van de opdrachtgever niet, omdat kwaliteit en de laagste prijs vaak hand in hand blijken te gaan.

De ervaring van Rijkswaterstaat met emvi is positief, maar tegelijk is een zorgelijke ontwikkeling gaande waarover het Aanbestedingsintituut alarm slaat. Inmiddels geldt sinds 1 april met de nieuwe Aanbestedingswet de verplichting om in principe altijd op basis van emvi te gunnen. Dat gebeurt dan ook massaal, maar de meeste opdrachtgevers geven daarbinnen de prijs de doorslag. Het Economisch Instituut voor de Bouw berekende onlangs dat het aantal emvi-aanbestedingen spectaculair is gestegen van 23 naar 79 procent, maar dat binnen die contracten de prijs voor 61 procent de doorslag geeft. Het gevolg daarvan is dat kwaliteit alsnog nauwelijks een kans krijgt, maar wel veel meer van de inschrijvers wordt gevraagd.

De CO 2-ladder wordt het vaakste gebruikt als extra kwaliteitscriterium, maar ook een plan van aanpak, social return en duurzaamheid maken regelmatig onderdeel uit van de gunning. Het blijkt echter nog niet zo makkelijk om te scoren met een goed plan van aanpak, is inmiddels de zorg van het Aanbestedingsinstituut.

Reageer op dit artikel