nieuws

‘Het draait om ambitie en gelukkig voor de bouw is Nederland nooit af’

bouwbreed Premium

De vreugde bij minister Henk Kamp van Economische Zaken is groot. Nederland lijkt volgens de jongste Staat van de Economie ineens weer het beste jongetje van de klas te worden. Er moet volgens hem echter wel heel wat gebeuren om die status waar te maken en te consolideren.

D e s ituatie op de huizenmarkt heeft ervoor gezorgd dat ons land minder presteerde d an andere EU-landen, houdt minister Kamp zijn gehoor voor. In de grote zaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek zitten vooral jonge academici, de hoop en toekomst van ons land, te luisteren naar de presentatie van de cijfers door het CBS en het commentaar van de minister erop.

Maar het daadkrachtige optreden van het kabinet heeft er inmiddels voor gezorgd dat het allemaal weer wat beter gaat. “De Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers noteerde vorig jaar 3 procent meer verkopen van nieuwe woningen. Het producentenvertrouwen is voor het eerst sinds lange tijd positief en het consumentenvertrouwen stijgt iets”, vertolkt de bewindsman zijn positieve gevoelens.

In zijn visie werpen de ingrijpende maatregelen die het kabinet heeft genomen nu eindelijk positieve resultaten af. De vermindering van de administratieve lasten voor bedrijven, de aanpassingen in het ontslagrecht, de flexibilisering op de arbeidsmarkt, het zijn zaken die ertoe bijdragen dat Nederland zich weer aan de kop van het peloton kan nestelen.

Maar, zo waarschuwt hij, we zijn er nog lang niet en er moet het nodige gebeuren. “Het draait om ambitie”, klinkt het een enkele keer. En gelukkig voor de bouw: “Nederland is nooit af.”

Die ambitie moet worden waargemaakt door goed onderwijs en een leven lang leren. Want een baan voor het leven bestaat niet meer. “Het beroepsonderwijs moet zich richten op innovatief en creatief vakmanschap. En het moet zich richten op het continu bijscholen. Want de wereld verandert in steeds hoger tempo met grote gevolgen. Bijna de helft van de huidige banen in Nederland kan geautomatiseerd worden”, waarschuwt hij.

Vakmensen zijn in zijn visie heel hard nodig. Gek genoeg moeten we ze nu maar al te vaak uit het buitenland halen terwijl de werkloosheid bij ons hoog is. Het Techniekpact moet daar in zijn visie bij helpen.

Andere uitdagingen waar ook de bouw mee te maken heeft, zijn de afnemende grondstoffenvoorraad en de negatieve effecten van fossiele brandstoffen. Kamp wil dan ook de afhankelijkheid daarvan drastisch verminderen en toe naar een duurzame energievoorziening.

Vertrouwen

De toekomst ziet Kamp met vertrouwen tegemoet. Het feit dat de economische groei in Nederland nu op 0,7 procent is uitgekomen, duidt er wat hem betreft op dat de voorspelling van het Centraal Planbureau van 0,5 procent groei over heel 2014, overtroffen gaat worden. Dat zou goed nieuws zijn, omdat dit direct een positief effect heeft op de inkomsten van de overheid.

In zijn visie is 2014 nog een overgangsjaar waarna het herstel echt kan doorzetten, zelfs voor de bouw. Maar dan moeten overheden en bedrijven wel hun ambities nastreven. “Als we in slaap vallen, is het snel afgelopen”, drukte hij het plastisch uit.

Reageer op dit artikel