nieuws

‘Helpen het architectenberoep beter op de kaart te zetten’

bouwbreed Premium

Mirjam del Canho (48) is de nieuwe directeur van het Bureau Architectenregister, waarin ruim 14.000 architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten zijn opgenomen. Ze is afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar ze verschillende leidinggevende functies vervulde, onder meer bij de Rijksgebouwendienst. Daarvoor werkte Del Canho onder meer bij NS Vastgoed.

Vanwaar deze overstap?

“Ik geloof dat het register kan helpen om het beroep beter op de kaart te zetten. Het beroep is in ontwikkeling. Het register is een mooi middel om daaraan mee te werken. Dat spreekt me heel erg aan. Het aantal ingeschreven professionals groeit nog steeds. Dat heeft te maken met het feit dat steeds meer mensen voor zichzelf beginnen als zzp’er. Zo zie je dat het register niet iets stoffigs is, maar ook de zzp’er kan ondersteunen om zijn kwaliteit te bewijzen.”

Wat maakt u geschikt voor deze functie?

“Aan de ene kant gaat het om het uitvoeren van de wet. Daar ben ik goed in. Ik heb lange tijd bij de overheid gewerkt. Een ander deel van het werk is Europees gericht. Je moet kijken of je als lidstaten dezelfde kwalificaties hanteert. Dat werk is vergelijkbaar met wat ik heb gedaan toen ik hoofd van het Bureau Diergeneesmiddelen was. Bij de registratie van die medicijnen in Nederland werkte ik ook samen met andere lidstaten. Als je kijkt naar alle competenties die voor deze functie gevraagd werden, voldeed ik helemaal.”

Wat gaat u precies doen?

“Het is een lastige tijd voor architecten. Het aantal mensen dat bij bureaus werkt, is gehalveerd. Het is ook voor het register een spannende tijd omdat we de implementatie van een nieuwe regeling aan het voorbereiden zijn. Studenten die vanaf 2015 afstuderen moeten namelijk een beroepservaringsperiode doorlopen voordat ze kunnen worden ingeschreven. Samenwerken is in deze tijd extra belangrijk, ook voor het register om de goede kwaliteit te behouden.”

Wat wilt u bereiken in een paar jaar tijd?

“Dat het register bekend is en dat opdrachtgevers het weten te vinden. En de kwaliteit moet goed blijven en we moeten goed aangesloten blijven op de omgeving. Tegelijkertijd moet het register ook makkelijk werkbaar zijn voor ingeschrevenen.”

Wat adviseert u jonge architecten die moeilijk aan de slag komen?

“Je moet gewoon beginnen en aan de slag gaan. De geëigende paden zijn er niet meer. Je moet creatief zijn en kijken waar je je competenties kuntinzetten. Wij kunnen daaraan bijdragen met inspirerende voorbeelden op onze website. Onbetaald werk is niet iets waar we achter staan.”

Reageer op dit artikel