nieuws

Grote vooruitgang in de strijd tegen kwartsstof

bouwbreed

De strijd tegen kwartsstof blijkt succesvoller dan tot voor kort werd aangenomen. Nog slechts een kleine groep aannemers negeert de gevaren van het schadelijke fijnstof.

Aantal bouwers dat maatregelen treft in tien jaar tijd verdubbeld

Dat valt op te maken uit een evaluatie van Arbouw naar de kwartsstofproblematiek in de bouw.

Ruim 93 procent van de bouwbedrijven gebruikt vandaag de dag apparatuur om stof af te zuigen of te vernevelen. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2003, toen een zogenoemde nulmeting werd gehouden naar de kwartsstofproblematiek.

Vorig jaar werd er nog van uit gegaan dat 15 tot 20 procent van de bouwbedrijven nalaat om werknemers te beschermen tegen kwartsstof.

Uit de evaluatie blijkt ook dat het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en volgelaatsmaskers, in tien jaar fors is gestegen. Ook is de kwaliteit van deze middelen sterk verbeterd. Verder is het besef dat kwartsstof gevaarlijk is voor de gezondheid alom aanwezig: 96 procent van de bedrijven en 88 procent van de werknemers is op de hoogte van de risico’s. Ook die percentages lagen begin deze eeuw een stuk lager.

Arbouw-directeur Jan Warning spreekt van een “enorme” vooruitgang sinds 2003. Tegelijk plaatst hij een kanttekening bij de cijfers: zo’n 20 procent van de bouwvakkers werkt nog bijna dagelijks in een stofrijke omgeving. “Er is nog te veel blootstelling aan kwartsstof”, aldus Warning. “En dus is er nog veel te verbeteren. De strijd gaat door.”

De Inspectie SZW bevestigt het positieve beeld dat uit het evaluatierapport naar voren komt. “We zien dat de bedrijven er serieus werk van maken”, laat zegsman Paul van der Burg van de arbeidsinspectie weten. “Ze investeren liever in goede afzuigapparatuur dan dat ze een boete van ons krijgen. De vraag naar apparatuur is dan ook gigantisch. De groothandel heeft soms moeite om te leveren. Dat is natuurlijk een goed teken.”

Van der Burg benadrukt echter dat er ook nog veel misgaat. Controles van afgelopen najaar hebben dat duidelijk gemaakt. “We hebben toch weer boetes moeten uitdelen, werken stilgelegd. Er zijn bouwvakkers aangetroffen die zonder bescherming in stof aan het werk waren. Daarom zullen ook in 2014 steekproeven worden gehouden.”

Kwartsstof komt vrij bij zagen van en boren in diverse steenachtige bouwproducten en kan stoflongen en zelfs kanker veroorzaken. Bedrijven die nauwelijks maatregelen treffen, klagen vooral over de kosten, zo blijkt uit de evaluatie van Arbouw. Werknemers die geen afzuiging toepassen, betwijfelen vaak het nut ervan of zeggen dat hun baas de apparatuur niet beschikbaar stelt. Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat kleine bouwbedrijven de gevaren van kwartsstof vaker negeren dan de grote.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels