nieuws

Flexibel contract moet verloedering winkel voorkomen

bouwbreed Premium

Beleggersorganisatie IVBN vindt dat de huurcontracten van winkelpanden drastisch moeten worden aangepakt. Flexibele afspraken zijn nodig om de verloedering van winkelgebieden tegen te gaan.

Directeur Frank Blokland van IVBN beoordeelt de Nederlandse winkelmarkt grotendeels als dichtgetimmerd. Ketenbedrijven hebben in zijn ogen een onevenredige machtspositie opgebouwd.

IVBN is de vertegenwoordiger van institutionele beleggers die gezamenlijk meer dan 17 miljard euro in winkelvastgoed hebben geïnvesteerd. De organisatie wil een vernieuwingsslag maken omdat de winkels steeds sneller aangepast moeten worden om hun aantrekkingskracht te behouden. Werd in 1980 nog uitgegaan van een levenscyclus van winkelgebieden van zestien jaar, inmiddels ligt het tempo op vijf jaar. Niet alleen is de spanningsboog van de consumenten sterk veranderd, ook een belangrijke rol speelt de opmars van de internetverkoop. De brancheorganisatie van de institutionele beleggers steunt het pleidooi van Detailhandel Nederland om meer over te gaan naar flexibele huurcontracten. Daardoor zou meer ruimte ontstaan voor vernieuwende winkeliers en frisse concepten. De meeste winkeliers zijn niet happig op veranderingen en houden vast aan hun verworven rechten. Kern van de problematiek is volgens IVBN dat huurcontracten in Nederland oneindig zijn. Daardoor kunnen huurders gemakkelijk de voet dwarszetten als beleggers naar maatwerk en vernieuwing streven.

Reageer op dit artikel