nieuws

‘Duurzame inkoopeis wel erg laag’

bouwbreed

Uit een evaluatie van het RIVM blijkt dat de inkopers van het Rijk de duurzaamheidseisen goed oppakken. Tegelijkertijd zijn de eisen zo laag dat zij makkelijk worden gehaald.

Rijk wil naar één centraal loket

De toepassing van extra (minimum)eisen bij aanbestedingen in de helft van de productgroepen leidt tot milieuwinst, evalueerde het RIVM in opdracht van minister Blok. Het gaat daarbij om minder CO 2 -uitstoot, toxische stoffen en lager grondstofgebruik. Het CO 2 -effect wordt voornamelijk veroorzaakt door de eisen voor lager gas- en elektriciteitsgebruik. De vermeden uitstoot komt op 1,89 megaton CO 2 ; dat is 1,1 procent van de Nederlandse uitstoot.

Het Rijk heeft zichzelf 100 procent duurzame inkoop opgelegd en daarvoor minimumeisen geformuleerd. “Het toepassen van de minimumeisen is goed opgepakt door de inkopers van de overheid.” Honderd procent van het Rijk en 85 procent van de andere overheden past die minimumeisen ook toe. Keerzijde is echter dat die eisen zo laag zijn dat ze makkelijk worden gehaald, is de conclusie uit de evaluatie.

Voor wegenaanleg bijvoorbeeld was het recyclen van steenachtige afvalstoffen al jaren voorgeschreven via het Bouwbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit. “Deze minimumeis heeft dus geen toegevoegde waarde voor het verminderen van de milieudruk”, stelt het RIVM klip en klaar.

Daardoor blijft het mistig welke doelen echt zijn gehaald en welke projecten nu ook duurzamer worden uitgevoerd. Bij de green deal gww bijvoorbeeld mogen opdrachtgevers zelf hun ambities formuleren en komen partijen als Rijkswaterstaat, ProRail en Rijksvastgoedbedrijf niet veel verder dan een aantal pilots. Tegelijk leveren de experimenten met de CO 2-ladder, DuboCalc en Ambitieweb wel degelijk een duurzamere aanpak op waarvan de duurzame weg in Oss, de spooronderdoorgang Bunnik en VIA15 enkele concrete voorbeelden zijn. Vooral het nadenken over integrale contractvormen op basis van cradle-to-cradle en de koppeling van ontwerp aan bouw en onderhoud zorgen ook voor duurzamere projecten. Echter 75 tot 80 procent van de aanbestedingen gebeurt op basis van de laagste prijs op basis van de minimumeisen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels