nieuws

Duurzaam bouwen verdeelt Nederland

bouwbreed

De Nederlandse aanpak voor duurzaam bouwen verdeelt de bouwindustrie in twee kampen. “Volg de Europese weg”, waarschuwen sceptici. “Dat doen we”, reageren minister Blok en koplopers.

De Nederlandse minister voor wonen, Stef Blok, loopt het vuur niet uit zijn sloffen voor duurzaam bouwen. Dat de regeltjes – die hijzelf invoerde – nauwelijks worden gehandhaafd, deert hem niet. “We moeten oefenen met rekenen”, is zijn standpunt.

Niet alle bouwleveranciers zijn er blij mee. De g rote brancheverenigingen steunen de Hollandse aanpak met een Nationale Database, DuboCalc, GPR en de Nederlandse rekenmethode. Al kost het ze duizenden euro’s aan onderzoek: dit is altijd beter dan het nattevingerwerk van de jaren negentig toen haast op onderbuikgevoel werd bepaald wat wel en niet duurzaam was.

Kleinere fabrikanten en biologische-bouwmaterialenleveranciers zijn minder te spreken over het opgetuigde systeem. De onderzoekskosten zijn te hoog, vinden zij.

Gemengde gevoelens heeft Chris Hamans, adviseur duurzaam bouwen, al jaren pendelend tussen Limburg en Brussel. Hamans volgt de Europese ontwikkelingen op de voet en vindt dat Nederland met zijn eigen systeem uit de pas loopt. “De database met productgegevens heeft geen toekomst”, schreef hij deze week aan Harry Nieman, de man die de Nederlandse aanpak op de rit moet houden. Hamans, die al langer claimt dat Nederland een handelsbarrière opwerpt, doelt op de nieuwe wens van de Europese Commissie om milieukarakteristieke productinformatie over een aantal jaren onder het CE-regime te laten vallen. “In dat geval is er geen database meer nodig”, voorspelt Hamans. “Fabrikanten mogen hun data dan op hun eigen website zetten.”

Uit de pas

Ook de Nederlandse manier om milieuprestaties van producten te berekenen, is Hamans een doorn in het oog. “Daarom moeten we de database snel met anders gestructureerde en meer forfaitaire data vullen.”

Voorstanders van de Hollandse aanpak, zoals de fabrikanten Xella en Rockwool, en Stybenex en tal van brancheorganisaties, zitten niet op koerswijzigingen te wachten. Harry Nieman, de bewaker van de Nederlandse aanpak, stelt ze gerust. Radicale aanpassingen zijn volgens hem niet nodig. Hij benadrukt dat landen als Duitsland en Frankrijk ook hun eigen database hebben. “Ooit zal er één Europese database komen, maar die zal veel lijken op die van ons”, reageert Nieman. “Of energie steken in een database niet überhaupt verspilde moeite is:? Nee, een database zal altijd nodig zijn. Zonder kun je geen milieuprestatieberekeningen maken op gebouwniveau.”

Maar ook dat is voorlopig een typisch Nederlandse feestje. En dus is de vraag wat minister Blok ervan vindt.

Bommetje

Legde de Europese Commissie afgelopen week dan toch een bommetje onder het Nederlandse duurzame bouwen? Nee hoor, reageert Blok via zijn woordvoerder: “De Europese Commissie kijkt nadrukkelijk naar wat er al in Nederland aan bepalingsmethoden is ontwikkeld en welke ervaringen zijn opgedaan met bijvoorbeeld duurzame gww en Breeam.”SBK, toezichthouder van het duurzame bouwen in Nederland, werkt intussen aan een actieplan om scheuren en open eindjes in het Nederlandse systeem te herstellen. Blok heeft daar vertrouwen in en ziet dan ook geen enkele aanleiding om te stoppen met de Nationale Milieudatabase. “De problemen daar zijn vooral van interne en organisatorische aard. Het algemene gevoel is dat de milieudata op één manier moeten worden bepaald en centraal moeten worden opgeslagen met een zekere kwaliteitsborging.” Om in lijn te komen met de Europese norm voor het bepalen van milieuprestaties op productniveau werkt SBK aan een protocol dat daarnaar zal verwijzen. Het Nederlandse ‘feestje’ is daarmee voorlopig gered. Het nieuwe protocol is namelijk grotendeels gestoeld op ‘onze’ norm (NEN 8006).

Maliepaard blijft bij database

De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) en Cees Maliepaard hebben zich verzoend. In een uitgelekt rapport werd Maliepaard, die als inlener een belangrijke rol speelt bij de Nationale Milieudatabase, belangenverstrengeling verweten. Maliepaard ontkende twee weken geleden in Cobouw de aantijging en benadrukte dat de onderzoeker geen wederhoor had gepleegd. SBK-directeur Kees Vriesman stuurde Maliepaard vervolgens een brief, waarin hij zich distantieert van de beschuldigingen. Maliepaard geeft aan dat daarmee de kou uit de lucht is. Met frisse moed werkt hij aan een nieuwe update van de database die in maart een feit is. “We hebben heel veel nieuwe data gekregen van ongeveer twaalf partijen. Dat geeft me een boost.”

Reageer op dit artikel