nieuws

Data-analyse fundament planning woningbouw

bouwbreed Premium

De regio Arnhem-Nijmegen laat plannen voor nieuwbouw en herontwikkeling voortaan maximaal aansluiten op de vraag vanuit de markt. Gemeenten stemmen hun plannen op elkaar af op basis van uitgebreide data-analyses.

Regio Arnhem-Nijmegen neemt voortouw met nieuwe werkwijze

Met de nieuwe werkwijze lijkt Arnhem-Nijmegen een landelijke voortrekkersrol te gaan vervullen. Analyse van gegevens over de waardeontwikkeling van woningen, verhuisbewegingen en publieke interesse in bepaalde woningtypen zijn leidend bij het maken van de woningbouwprogramma’s.

Dit blijkt uit een vraaggesprek met Jan Provoost en Rik ten Broek in deze krant. Zij zijn respectievelijk programmamanager wonen en beleidsadviseur wonen binnen de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en in die hoedanigheid medeverantwoordelijk voor het programma Wonen van twintig samenwerkende gemeenten.

De databestanden die Provoost en Ten Broek gebruiken zijn in principe voor iedere regio beschikbaar. “Er ligt een schat aan waardevolle informatie voor het oprapen, die nog niet altijd goed wordt benut”, zegt Provoost. Dat betekent niet, benadrukt hij, dat andere regio’s op dit punt geheel stilstaan. Onder meer in Amsterdam, de Achterhoek en Eindhoven wordt ook gewerkt met data-analyse. Het onderzoek richt zich hier echter op specifieke gemeenten en er worden weinig dwarsverbanden gelegd tussen verschillende deelonderzoeken.

Fragmentarisch

“Elders wordt als het ware fragmentarisch gewerkt. In Gelderland pakken we het regiobreed aan en brengen we verschillende analyses met elkaar in verband”, zegt Provoost. En die aanpak maakt dat Arnhem-Nijmegen een stap verder is dan andere regio’s. “Onze werkwijze zou veel breder kunnen worden opgepakt. Zij kan in principe één op één door andere regio’s worden overgenomen.”

Provoost en Ten Broek stellen vast dat het gebruik van de data specifieke kennis vereist. “Wat dat betreft zijn grote gemeenten in het voordeel, merken we in ons werkgebied”, zegt Ten Broek. “Daar is voldoende expertise aanwezig.”

Hetzelfde doet zich voor bij grote en kleine ontwikkelaars. Samenwerking lost dat op en is ook anderszins van belang, stellen Provoost en Ten Broek vast. “Wij vinden dat een gedeeld beeld van de markt een belangrijk vereiste is om tot afspraken te komen”, zegt Provoost. Dat betekent niet dat er geen verschillende meningen mogen zijn over de manier waarop problemen het beste kunnen worden opgelost. Ten Broek: “De uitgangssituatie van alle partijen moet wel gelijk zijn. En dat wil zeggen dat het noodzakelijk is de beschikbare informatie breed te delen en gegevens met elkaar in verband te brengen.”

> Pagina 3: ‘Crisisvaste bouwambities door marktkennis te delen’

Reageer op dit artikel