nieuws

Bouwleges veel te hoog in Rotterdam

bouwbreed Premium

De bouw- en vastgoedsector hebben de aanval geopend op de bouwleges in Rotterdam. Die kunnen oplopen tot 10 procent van de bouwsom. Veel te veel, vinden diverse organisaties.

Bouw en vastgoed willen transparantie

Lokale politici moeten in de lopende verkiezingscampagne ruime aandacht besteden aan het onderwerp bouwleges en zich uitspreken voor een rechtvaardig en algemeen geaccepteerd bouwlegessysteem. Dat schrijven Bouwend Nederland, NVB, Neprom, Aedes en Woonstad Rotterdam aan de gemeenteraad.

Zij hebben de hoop opgegeven dat de landelijke politiek nog eens ingrijpt om een eerlijk systeem te bewerkstelligen. Daarvoor hebben zij al te vaak hun neus gestoten wanneer zij klaagden over de enorme verschillen in bouwleges en de geringe transparantie over de berekeningsmethode.

Voor Rotterdam hebben zij nu eens berekend hoe hoog de leges werkelijk zijn. Die blijken te kunnen oplopen tot bijna 10 procent vanwege de gehanteerde staffelmethode. Voor werken van 1,1 tot 2,8 miljoen wordt een ton leges gerekend. In de drie andere grote steden ligt dat tussen de 23.000 in Amsterdam en 38.000 in Den Haag,

Tarieven

De initiatiefnemers waarschuwen de gemeente ook dat tussen de gemeentelijke kosten voor de vergunningverlening en de tarieven een gapend gat zit. Zo kost een omgevingsvergunning voor een werk met een bouwsom van meer dan 53 miljoen bijna 1,4 miljoen. De kosten bedragen 420.000 euro.

Daarbij wijzen de organisaties erop dat de rechtspraak ertoe neigt om meer te kijken naar de kosten in vergelijking met de tarieven. Kruissubsidiëring mag wel, maar dat betekent niet dat ongelimiteerd kosten verschoven mogen worden.

Een recent advies van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad duidt daar ook op. Die concludeert dat het onderling scheefliggen van de verdeling van de legesdruk leidt tot een onredelijke en willekeurige belastingheffing. Hij adviseert in zo’n geval de legesverordening onverbindend te verklaren.

Daarnaast wijzen zij erop dat in de toekomst alles nog anders kan worden, bijvoorbeeld door private toetsing van bouwplannen. In dat geval mag de gemeente die kosten absoluut niet meer meerekenen.

Reageer op dit artikel