nieuws

‘Zzp’ers zijn niet meer te negeren’

bouwbreed

Charles Verhoef, voorman van Zelfstandigen Bouw, gaat morgen in dagblad Cobouw uitvoerig in op de verschuivende verhoudingen tussen vast en flexibel personeel.

Volgens hem kunnen de veranderingen op de arbeidsmarkt niet zonder gevolgen blijven voor het reguliere bouwoverleg tussen sociale partners. “Zzp’ers zijn niet meer te negeren. Hun aantal neemt toe, terwijl het aantal bouwvakkers dat onder de bouw-cao valt, afneemt.”

Reageer op dit artikel