nieuws

Zuid-Holland stimuleert samenwerking netbeheerders

bouwbreed Premium

De samenwerking tussen netbeheerders in Zuid-Holland moet worden gestimuleerd. De provincie heeft een programma in het leven geroepen.

Het initiatief is er op gericht periodiek overleg te voeren over plannen voor de lange termijn. Zo doende kunnen het onderhoud van provinciale wegen en het onderhoud en vervanging van kabels en leidingen beter op elkaar worden afgestemd. Hierdoor moet het mogelijk worden dat de weg niet diverse malen open moet om verschillende werkzaamheden uit te voeren.

Dit is speciaal van belang, omdat de komende decennia een groot aantal leidingen uit de vorige eeuw moet worden vervangen. Die noodzaak brengt grootschalige saneringsprogramma’s met zich mee die voor enorme overlast kunnen zorgen voor zowel het wegverkeer als het vaarwegverkeer.

Intensieve samenwerking kan hieraan paal en perk stellen en is bovendien financieel aantrekkelijk. Daar staat tegenover dat de provincie en de beheerder van wegen en de netbeheerders innovatief moeten werken om te zorgen dat nieuwe kabels en leidingen in een ondergrondse strook worden aangelegd. Bovendien staan netbeheerders en provincie (als wegbeheerder) voor de uitdaging om alles op, onder en naast elkaar in één ondergrondse strook te krijgen.

De provincie stelt een onderzoek in naar de mogelijkheden om de regie over de inrichting van de ondergrond naar zich toe kan trekken. Hierdoor kan efficiënter met de beperkte ruimte worden omgegaan. Inmiddels zijn de betrokken organisaties aangesloten bij een overlegplatform. Daar wordt informatie uitgewisseld en worden mogelijkheden tot samenwerking besproken. Door bijvoorbeeld projecten eerder uit te voeren kunnen ze worden gecombineerd en met minder overlast worden uitgevoerd.

Het initiatief van de provincie sluit aan bij de oprichting van het samenwerkingsverband Structin door acht netbeheerders. Ook deze samenwerking moet leiden tot gecombineerde aanleg van kabels en leidingen.

Reageer op dit artikel