nieuws

‘Wetgeving voor winnen schaliegas moet aangepast’

bouwbreed Premium

De risico’s die de winning van schaliegas met zich meebrengt zijn onvoldoende in kaart gebracht.

In het bijzonder kunnen drink- en oppervlaktewater door de gaswinning in het geding komen. De huidige wetgeving is ontoereikend om risico’s het hoofd te bieden. Dat schrijven het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland in een brief aan minister Kamp (economische zaken). De briefschrijvers willen betrokken worden bij het aanpassen van de regelgeving. Bovendien eisen ze dat geen gaswinning plaatsvindt in gebieden die van belang zijn voor de drinkwatervoorziening. Schade die optreedt door het winnen van schaliegas moetdoor de initiatiefnemer worden vergoed aan gedupeerden, zo benadrukken de briefschrijvers.

Verder vinden ze dat schaliegas moet worden meegenomen in de structuurvisie ondergrond die momenteel in de maak is. Een aparte structuurvisie voor schaliegas vinden ze ongewenst. In dat geval zullen problemen ontstaan bij het beschermen van grondwatersystemen die worden gebruikt bij de drinkwatervoorzieningen. Daar komt bij dat twee structuurvisies zorgen voor een toename van bestuurlijke druk. “Wij achten het dan ook ten principale onaanvaardbaar om de locatieafweging voor schaliegas los te koppelen van andere functies van de ondergrond.”

Reageer op dit artikel