nieuws

‘We brengen potentiële markten in kaart’

bouwbreed Premium

‘We brengen potentiële markten in kaart’

Onderzoeksinstellingen, bouwbedrijven en toeleveranciers ontwikkelden met Europees geld de GE20 mapping tool. Deze website, waarop gegevens over onder meer bouwtypologie en wet- en regelgeving aan elkaar geknoopt worden, moet verduurzaming van de gebouwde omgeving stimuleren. “We willen potentiële markten in kaart brengen.”

Nieuwe gebouwen in Nederland moeten in 2020 energieneutraal zijn. In Europees verband wordt gestreefd naar een volledig energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Om dat voor elkaar te krijgen is grootschalige toepassing van innovatieve energie-efficiënte technologieën noodzakelijk. “Tot nu toe blijft de grootschalige toepassing achter”, zegt TNO-onderzoeker Kim van Zundert. “Omdat niet altijd duidelijk is wat de mogelijkheden en succesfactoren zijn, maar ook omdat veel bedrijven die innovatieve technologieën aanbieden regionaal georiënteerd zijn.”

Van Zundert en collega Linda Hoes zijn namens Nederland betrokken bij het project GE2O van de Europese Unie. Europese bouwbedrijven, toeleveranciers en universiteiten zochten binnen dit project naar mogelijkheden om door middel van geoclustering (zie kader) marktkansen voor onder meer toeleveranciers en ontwikkelaars in kaart te brengen. Inmiddels is de eerste aanzet, een zogenaamde mapping tool met informatie op het gebied van klimaat, bouwtypologie, sociaal-economische factoren en wet- en regelgeving, een feit.

Hoes: “We hebben in het project de focus gelegd op de technologieën thermische isolatie en zonnekoeling en gegevens verzameld die interessant zijn voor bedrijven die deze technologieën op de markt willen brengen. Zo kan onder meer de marktpotentie in de verschillende landen inzichtelijk worden gemaakt.”

Kansen

In de mapping tool worden gegevens gecombineerd over onder meer de stookbehoefte per regio, de isolatiewaarde van de bestaande woningvoorraad en de isolatiewaarde die woningen volgens de wet zouden moeten hebben. In het noorden van Frankrijk worden bijvoorbeeld kansen zichtbaar voor toepassing van isolatiematerialen.

De mapping tool is voor verschillende doelgroepen interessant en zal nog verder moeten worden toegespitst op de wensen van de toekomstige eindgebruikers. “Grote internationaal georiënteerde toeleveranciers als CRH, Saint-Gobain of Rockwool hebben wellicht minder behoefte aan deze gegevens”, zegt Van Zundert. “Zij zijn groot, hun markt ligt redelijk vast en men heeft zelf een goed beeld van de markt.”

De onderzoekers zien nu vooral kansen voor de kleinere toeleveranciers en productontwikkelaars die vooral actief zijn op de Nederlandse markt. Hoes: “Misschien zijn deze data voor hen aanleiding om het eens over de grens te proberen.” Ook voor regelgevende instanties en beleidmakers liggen er kansen. “De tool is geëvalueerd door 35 partijen die binnen het programma Energy Efficient Buildings actief zijn in Nederland en Europa. De reacties zijn positief en omvatten goede suggesties voor toekomstige doorontwikkeling.”

Startpunt

De eerste versie van de mapping tool is inmiddels online. Daarmee is het Europese project afgerond. De mapping tool is hiermee nog niet klaar, geeft Van Zundert aan. “Gegevens moeten worden toegevoegd en er is nog voldoende ruimte voor verbetering en doorontwikkeling.” “Dit is een startpunt. De infrastructuur staat”, vult Hoes aan. “Vanaf hier willen we verder ontwikkelen en aanvullen, samen met of voor de eindgebruikers.”

Geoclustering

Bij geoclustering worden verschillende databronnen geografisch zichtbaar gemaakt op een kaart. Op deze manier kunnen verschillende databronnen in samenhang worden bekeken, waardoor het eenvoudiger is om inzicht te krijgen in de toepassingsmogelijkheden van een technologie. In de eerste versie van de GE2O mapping tool kunnen voor de Europese landen data worden gecombineerd op het gebied van klimaat, bouwtypologie, sociaal-economische factoren en wet- en regelgeving.

Reageer op dit artikel