nieuws

Vijftien bouwpartijen 
tekenen veiligheidscode

bouwbreed

Vijftien partijen uit de bouwsector, waaronder de grote bouwbedrijven, installateurs en adviseurs en (rijks)opdrachtgevers zetten gisteren hun handtekening onder de ‘Governance Code Veiligheid in de Bouw’.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers trekken samen op

Met deze veiligheidscode maken de partijen afspraken over de verbetering van de veiligheidscultuur in het eigen bedrijf en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid in bouwprojecten.

De partijen spreken verder af dat ze zich ook sterk maken voor een verbetering van het veiligheidsbesef in de keten, het overdragen van kennis tussen de partijen onderling en door scholing, en dat ze transparant zullen zijn in hun communicatie over incidenten en daarover in het openbaar verantwoording zullen afleggen. De initiatiefnemers nodigen ook andere partijen in de bouwketen uit om de code te onderschrijven.

Volgens Jan Warning van de stichting Arbouw, die de totstandkoming van de code het afgelopen jaar begeleidde, is het een bijzonder initiatief, omdat opdrachtnemers en -gevers samen optrekken. Het hoge veiligheidsbewustzijn in sectoren als de (petro)chemie en industrie is een voorbeeld, maar Warning wijst wel op het bijzondere karakter van de bouw. “In de bouw is geen sprake van een geconditioneerde omgeving. De afstand van kantoor tot bouwplaats is groot, je kunt niet even vanuit de directiekamer op de werkplaats kijken. Bovendien is er sprake van wisselende samenwerkingsverbanden.”

Belangrijk

Ook volgens Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, is de code een belangrijke stap. “Regels en certificeringen zijn mooi, maar wij merken in onze onderzoeken dat er een groot verschil zit tussen de papieren werkelijkheid en de praktijk.” Voor Joustra springen twee afspraken uit de veiligheidscode eruit. “Ten eerste is het belangrijk dat opdrachtgevers hieraan deelnemen, want die blijven in mijn ervaring als onderzoeker van incidenten nogal eens buiten beeld.” Hij noemt als voorbeeld de chemicaliënbrand bij Chemie-Pack. “Dat werd nadien als een schimmig bedrijfje afgedaan, maar alle grote concerns met allemaal goede veiligheidscodes deden wel zaken met ze.”

Ten tweede prijst Joustra de manier waarop lering wordt getrokken uit incidenten. “Dat lijkt een beetje op onze werkwijze. Ook de onderzoeksraad is er niet om een schuldige aan te wijzen of elkaar de les te lezen, maar om lering te trekken. Deze code is een mooi werkstuk, getuigt van realiteitszin en kan de sector echt verder helpen.”

Reageer op dit artikel