nieuws

Verkeersmodel maakt extra wegen in stad overbodig

bouwbreed

Evenveel auto’s in minder tijd door de stad loodsen. Daarnaar streeft universitair docent verkeersstroming Victor Knoop van de TU Delft met zijn regionale verkeersmodel. Met wat aanpassingen aan de digitale infrastructuur kan het model extra wegen overbodig maken.

Knoops verkeersmodel kan snel verkeerssituaties berekenen voor een groot stedelijk gebied. Het model berekent de verkeersstroom niet op basis van losse voertuigen of wegen, maar gebruikt grotere verzamelingen, zoals wijken. Daardoor is het veel sneller dan bestaande modellen. Knoop: “Hiermee kun je uitrekenen hoe je een stedelijk centrum optimaal kunt ontsluiten.”

Hoe meer auto’s zich in een gebied bevinden, hoe lager de gemiddelde snelheid ligt. Het model berekent hoe de toestroom van het ene gebied naar het andere gereguleerd moet worden om de doorstroom in alle gebieden optimaal te houden. Dit betekent dat mensen soms om moeten rijden, of wachten. Dat kost in eerste instantie tijd, maar kan over de gehele rit tijdwinst opleveren. Knoop verwacht dat hij de tijd die het kost om een stad in te komen, kan terugbrengen van gemiddeld een kwartier tot gemiddeld tien minuten. Daarvoor moet de digitale infrastructuur dan wel worden aangepast, bijvoorbeeld door te zorgen dat verkeerslichten auto’s tellen en deze informatie doorspelen aan routingadviesborden en de computer waar het model op draait, waarna de informatie terug moet kunnen worden gezonden, om de lichten en routingborden aan te sturen. Een andere mogelijkheid is om camera’s in te zetten.

Knoop: “Veel dingen worden lokaal al gemeten, maar nog niet gecommuniceerd. Terwijl je met een goede datainfrastructuur veel kunt doen. Die is niet eenvoudig aan te leggen, maar wegen aanleggen is duurder en in stadscentra vaak moeilijk.”

Reageer op dit artikel