nieuws

‘Veel partijen zijn vooral op zoek naar hulp en steun’

bouwbreed Premium

De Raad voor Nationale Bouwregelgeving (RNB) moet problemen bij de toepassing van het Bouwbesluit uit de wereld helpen. Merel van der Ham

< vervolg van pagina 1

Minister Blok (wonen) ontving gisteren het advies voor instelling van de raad uit handen van EIB-directeur Taco van Hoek, voorzitter van de adviescommissie.

Wat gaat er mis?

“Er is niet zozeer te veel regelgeving, de uitleg ervan is onduidelijk. Elke gemeente legt de regels weer anders uit, of ambtenaren durven niet de ruimte te nemen om alternatieven toe te staan. Zo zorgt regelgeving voor problemen, vertraging en verlies van innovatie. Soms gaat het over praktische zaken zoals de breedte van een trap. Soms over kleine afwijkingen in geluidhinder wat betreft het Omgevingsrecht. De Raad voor Nationale Bouwregelgeving toetst alternatieven voor het Bouwbesluit en het Omgevingsrecht.”

Hoe groot is het probleem?

“Dat is moeilijk te meten, er zijn geen statistische gegevens van. Sommige problemen neem je niet waar, omdat partijen zich schikken, soms sleept een kwestie een tijd en dan komt er toch een oplossing. Als partijen zich schikken leidt dat tot mindere kwaliteit of tot hogere kosten. Er wordt veel ontwikkeld voor grote bedragen. Efficiëntieverlies van een paar procent is dus een grote kostenpost.”

Hoe groot is de kans dat de raad er daadwerkelijk komt?

“We hebben de opdracht gekregen in deze richting te kijken. Daarbij neemt minister Blok het advies in ontvangst. Dat betekent dat hij er in elk geval met open blik naar zal kijken. De kosten worden betaald door het Rijk. Volgens ons voorstel bedragen de uitvoeringskosten 2 tot 3 miljoen euro per jaar. Dat is een relatief klein bedrag, als je het afzet tegen de grote maatschappelijke belangen. Iedereen een stukje laten betalen kan natuurlijk ook, maar we willen niet te veel drempels opwerpen.”

Waarom is niet eerder aan een dergelijke oplossing gedacht?

“We zijn als maatschappij de laatste jaren anders gaan denken over regels. De cultuur verandert. Dat zie je door de Crisis- en herstelwet en de discussie over private kwaliteitsborging. De vraag is hoe we regelgeving goed kunnen combineren met ontwikkelen binnen verantwoorde kaders.”

Welke status zullen de uitspraken van de raad hebben?

“Het worden geen bindende uitspraken. Dat zou te veel lijken op geschillenbeslechting, terwijl partijen in veel gevallen eerder op zoek zijn naar hulp en steun. We willen echter niet de zoveelste adviesclub installeren. Het wordt een tussenvorm met adviezen die gezaghebbend zijn. De minister stelt de raad in en de adviezen krijgen een verankering in wetten en regelgeving. Daarbij hebben partijen mogelijkheden een adviesaanvraag af te dwingen. Belangrijk is dat een expertisecentrum de RNB ondersteunt, zodat de raad snel kan handelen.”

Reageer op dit artikel