nieuws

Strijd tegen zwartwerk en uitbuiting moet harder

bouwbreed

Arbeidsinspecties in de EU-lidstaten moeten meer mensen en middelen krijgen om de strijd aan te binden tegen zwartwerken, schijnzelfstandigheid en gerommel met arbeidsvoorwaarden, vindt het Europees Parlement.

Europees Parlement wil meer geld en mensen voor arbeidsinspecties

In een resolutie spreken de parlementariërs zich uit voor een harde aanpak van malafide bedrijven die zich schuldig maken aan uitbuiting van buitenlandse werknemers. Probleem is volgens de parlementariërs nog niet eens een gebrek aan regels, maar van onvoldoende controle. Dat is alleen op te lossen met een betere controle waar het nu nog al te vaak aan ontbreekt in de lidstaten.

In haar rapport over de aanpak heeft europarlementariër Jutta Steinruck een lijst met maatregelen opgesomd waarmee de strijd tegen misstanden kan worden aangescherpt. Behalve meer mensen en geld voor de arbeidsinspecties beveelt het Europarlement aan controles en onderzoeken te richten op sectoren en banen met een hoog risico zoals uitzendbureaus, gedetacheerden en schijnzelfstandigen. Ook verdienen klokkenluiders goede bescherming.

De Europese Federatie van Bouw- en Houtwerkers (EFBH) is blij met het duidelijke signaal dat het parlement heeft afgegeven. Vooral de oproep aan de Europese Commissie om de mogelijkheid te bekijken van invoering van een sociale identiteitskaart kan op steun rekenen.

Werkrelatie

Op die kaart zouden alle gegevens moeten komen die nodig zijn om te bekijken hoe de werkrelatie van de eigenaar i s geregeld zoals sociale zekerheid en werkuren. Dat maakt inspectiewerk aanzienlijk eenvoudiger en zal bijdragen aan een forse daling van de verschillendevormen van zwartwerken, laat politiek secretaris Werner Buelen weten.

Hij hoopt nu wel dat de Europese Commissie actie gaat ondernemen. “Laten we hopen dat de volgende Europese Commissie niet het hoofd in het zand steekt en net doet alsof zwartwerken slechts een marginaal probleem is”, aldus Buelen.

Zijn vrees daarvoor is gestoeld op de manier waarop tot nu toe de Europese Raad van ministers van Sociale Zaken het probleem van de buitenlandse arbeiders heeft aangepakt. Na heel veel discussie is er eind vorig jaar een compromis gesmeed over de aanpak van de problemen. Samen met de Europese bouwwerkgevers vecht de EFBH al jaren voor een betere positie en dito bescherming van gedetacheerde werknemers.

Reageer op dit artikel