nieuws

Schrik en onzekerheid over houten palen

bouwbreed

Schrik en onzekerheid over houten palen

Als gevolg van de klimaatverandering kan het grondwaterpeil in binnensteden 15 centimeter dalen. “Ik schrik daarvan”, zei Peter den Nijs op de Houten Heipalendag in Teylers Museum. “Het kan de levensduur van houten funderingen flink verkorten.”

Ook bestaat wetenschappelijke onzekerheid over de mechanismen van aantasting van houten palen. Den Nijs, directeur van Wareco Ingenieurs uit Amstelveen, sprak als voorzitter van F3O (Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen). Hij wees op het Actieplan Grondwater van het programma De Klimaatbestendige Stad van Rijkswaterstaat.

Maar sommige factoren die tot droogstand leiden bestaan ook nu al, zoals lekkende rioleringen en het bufferen en daarna afvoeren van hemelwater. Den Nijs noemde als voorbeeld de omgeving van het nieuwe Centraal Station in Rotterdam. Hij pleit voor grondwaterpeilbeheer. Dat is twintig maal goedkoper dan funderingsherstel.

Reageer op dit artikel