nieuws

Regio Rotterdam schrapt duizenden woningen

bouwbreed Premium

De bouw van ruim 25.000 woningen in de stadsregio Rotterdam is afgeblazen.

Aanhoudende crisis op woningmarkt geeft bouwplannen de nekslag

Gemeenten en corporaties in de omgeving van de Maasstad hebben daartoe besloten. In 2010 werd er nog van uitgegaan dat in de jaren tot 2020 65.000 woningen zouden worden gebouwd. Dit aantal is drastisch naar beneden bijgesteld. Het streefgetal is nu 39.000 nieuwe woningen. Van deze huizen zijn er inmiddels 11.000 opgeleverd, zodat er de komende zes jaar nog 28.000 woningen moeten worden gebouwd. In die periode zullen ook 6000 huizen worden gesloopt. Dat blijkt uit de ‘Woningmarktstrategie en woonvisie regio Rotterdam 2014-2020’. Vandaag tekenen wethouders uit vijf subregio’s en directeuren van woningbouwcorporaties samenwerkingsafspraken op dit gebied. De geschrapte bouwplannen hebben betrekking op onder meer de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Hellevoetsluis.

“Door de crisis op de woningmarkt was het nodig flink te schrappen in de lijst met plannen voor nieuwbouwwoningen die in 2010 was opgesteld”, zo licht de stadsregio Rotterdam toe. In het bijzonder de vraag naar eengezinswoningen is sterk verminderd. De gemeente Lansingerland heeft hierdoor financiële averij opgelopen. Projectontwikkelaars die in de regio actief zijn, hebben inmiddels ingestemd met de nieuwe plannen.

In de analyse wordt er op gewezen dat de plannen bijgesteld kunnen worden als demografische of economische ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Meer concreet betekent een en ander dat het aantal bouwplannen uiteindelijk nog lager of juist hoger kan worden.

De stadsregio verwacht dat door de bouw van minder huizen in combinatie met de sloop van zo’n 6000 huizen, een tekort aan sociale huurwoningen zal ontstaan. Om dit pobleem het hoofd te bieden moeten voor mensen met lage inkomens extra huizen beschikbaar komen. “Dat is echter niet eenvoudig te realiseren”, zo staat in de analyse. “Juist die kleine goedkope woningen worden bij herstructurering vervangen door grotere en duurdere.” Daar komt bij dat de gemiddelde inkomens dalen waardoor de vraag naar de allergoedkooptste huizen stijgt. Dit probleem kan gedeeltelijk worden opgelost door huren te verlagen en woningen samen te voegen of juist te splitsen. Ook het energiezuinig maken van woningen kan soelaas bieden en is bovendien noodzakelijk vanwege duurzame ontwikkeling. Het blijft nodig om op dit punt de vinger aan de pols te houden, stelt de stadsregio Rotterdam. Waarschijnlijk zijn daarom financieringsconstructies en aangepaste regels nodig.

Reageer op dit artikel