nieuws

Rabo: Hervorming woningmarkt heeft tijd nodig

bouwbreed Premium

De huurwoningvoorraad is ontoereikend om de forse vraagverschuiving van koop naar huur op te vangen, constateert de Rabobank. Terughoudendheid bij het verder beperken van de hypotheekmogelijkheden zou daarom geboden zijn.

Deze conclusie komt naar voren uit een studie van de afdeling Kennis en Economisch Onderzoek van de bank onder de titel: In een hypotheek kun je niet wonen. De vraagverschuiving is volgens de bank evident. Alleen al omdat huishoudens eerst flink zullen moeten sparen voordat ze een woning kunnen kopen. In de tussentijd is alleen huren (of bij de ouders thuis blijven wonen) een haalbare optie.

Theoretisch, want praktisch blijkt huren allesbehalve makkelijk haalbaar. De sociale huursector is ontoegankelijk door lange wachtlijsten en de particuliere vormt een “onderontwikkeld alternatief”.

Het karakter van de woningmarkt zorgt ervoor dat de vele extra benodigde huurwoningen voorlopig ook niet beschikbaar komen. Een omslag zal jaren vergen, verwachten de onderzoekers. D e gesignaleerde “statische sociale huurwoningmarkt” en “krappe particuliere huurmarkt” vormen door diverse oorzaken een taai probleem.

De huidige koopwoningmarkt dankt zijn toegankelijkheid voor een flink deel aan de in zwang geraakte relatief hoge hypotheken. Te snel nieuwe wetgeving doorvoeren, zonder flankerende maatregelen, zou echter betekenen dat veel huishoudens in de knel komen. En dat is, zo onderstrepen de onderzoekers, slecht nieuws voor de woningmarkt.

De Kabinetsvisie Nederlandse bankensector behelst een geleidelijke afbouw van het maximale percentage hypotheekfinanciering voor een woning. De bedoeling is in de periode tot 2018 verder te zakken naar 100 procent en uiteindelijk in de toekomst wellicht uit te komen op 80 procent. Als de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt, zullen kopers volgens de bankook zonder harde verplichting waarschijnlijk al in die richting bewegen – zodra ze kunnen.

Reageer op dit artikel