nieuws

‘Prius-korting’ als oplossing voor energiezuinige woningen

bouwbreed

Energiezuinige bouw is in opmars. Anders dan vroeger zien ontwikkelaars en bouwers hierin meerwaarde. De roep om verdere financiële stimulering klinkt.

NVB-directeu r Nico Rietdijk onderstreept dat juist nieuwbouwwoningen bij uitstek energiezuinig zijn. Een boodschap die behalve aan de potentiële klandizie van de achterban ook is gericht aan de overheid en aan banken.

Voortaan kunnen kopers van energiezuinige woningen de vereiste hogere investeringen – tot zekere hoogte – hypothecair meefinancieren. Volgens de nieuwe regels stijgt het maximaal te lenen bedrag indien een woning energieneutraal is met 13.500 euro (ten opzichte van een label C-woning).

De toegenomen variatie in maximale hypotheken voor verschillende typen woningen voorkomt dat kopers energie-investeringen buiten de hypotheek om moeten financieren of genoegen moeten nemen met een bescheidener woning. Ontwikkelingen in de bouw zorgen ervoor dat de extra 13.500 euro voldoende kan zijn om kopers over de streep te trekken. Want nu de vraag manifest blijkt, gaan de in het vooruitzicht gestelde extra kosten snel omlaag. Bovengenoemd bedrag dekt al bijna de meerkosten (circa 15.000 euro) waarvoor een aantal koplopers zegt energieneutraal te kunnen bouwen. De maandelijkse hypotheeklasten worden bij dergelijke meerkosten circa 35 tot 45 euro per maand hoger. Hiertegenover staat een 130 euro per maand lagere energierekening.

Vanwege het forse nettovoordeel zou het maximaal te lenen bedrag gerust verder omhoog kunnen, meent Bas van de Griendt, manager mvo en duurzaam ontwikkelen bij Bouwfonds Ontwikkeling. Van belang omdat de meerprijs bij de meeste bouwers, is zijn ervaring, nog eerder het dubbele is van de beoogde 15.000 euro. Als dat in de toekomst minder wordt, valt aan kopers van energieneutrale woningen wellicht ruimte te bieden voor een ruimere of luxere woning. “Maar voorlopig is een eventuele verruiming van de hypotheek alleen al hard nodig om de meerkosten te dekken.”Van de Griendt vindt daarnaast de verhouding scheef t ussen toegestane extra hypotheekrente voor standaardnieuwbouw en energieneutrale bouw. Een ‘normale’ nieuwbouwwoning is al goed voor 8000 euro extra hypotheekruimte. Energieneutraal betekent slechts 5500 euro meer, terwijl daarmee juist, stelt hij vast, het grootste deel van de besparing op de maandlasten wordt bereikt.

Nieuwe stap

Fiscale stimulering is een andere denkbare nieuwe stap. Haalbaar voor de overheid, denkt Rietdijk, dankzij inverdieneffecten door een opbloeiende bouwsector. “Waarom doet de overheid niet wat ze jarenlang voor de autobranche heeft gedaan”, overweegt hij. “Hybride-achtige auto’s zijn met enorme bedragen fiscaal gestimuleerd omdat ze relatief zuinig zijn. In de bouw zijn we verder. Veel bedrijven zijn al lang en breed in staat nul-op-de-meterwoningen te bouwen en zelfs energieleverende woningen.”

Met zijn argumenten voor fiscale stimulering heeft het kabinet weinig op, weet Rietdijk. De grootste hobbel voor een energieneutrale gebouwde omgeving blijft bovendien de bestaande voorraad. De mogelijke 13.500 euro extra hypotheek blijkt niet toereikend om bestaande woningen energieneutraal te maken. Een bescheidener energiesprong, zoals bij een hybride auto, kan dan een alternatief zijn. Voor hetzelfde resultaat maar dan in stappen. Financieringsarrangementen en fiscale stimulering, komen ook hierbij van pas.

Reageer op dit artikel