nieuws

Poreuze laag spaart verhardingen

bouwbreed

Gasvorming in een funderingslaag met avi-bodemas kan wegen en terreinen beschadigen die met asfalt of beton zijn verhard. Een tussenlaag met veel holle ruimte moet dat voorkomen.

Bij de aanleg van verharde wegen en bedrijfsterreinen kan als fundering een laag avi-bodemas worden toegepast. Dit materiaal bestaat uit het residu dat achterblijft op de bodem van een afvalverbrandingsinstallatie (avi). Ruwe avi-bodemas is een mengsel van meer glas, puin, metalen en onverbrand organisch materiaal. Na verkleining en het verwijderen van zoveel mogelijk metalen en organische bestanddelen is de bodemas geschikt voor gebruik als fundering onder een of meer verhardingslagen. “Je hebt wel een probleem als er vocht bij die fundering komt”, vertelt Willem van den Boom, voormalig directeur van Wegbouwkundig Buro van den Boom “want vaak zitten in avi-bodemas nog resten aluminiumverbindingen, die in combinatie met water gasvorming veroorzaken. Dat geeft zwellingen in het materiaal waardoor asfalt en zelfs betonconstructies omhoog kunnen worden gedrukt. Dan zie je bijvoorbeeld kratervorming in het asfalt.” Bodemas kan nat worden als het bij het storten regent of als later tijdelijk een hoge grondwaterstand optreedt, bijvoorbeeld bij een overstroming.

Van den Boom ontwikkelde in eerste instantie een aanpak om de schade aan asfalt te herstellen, maar bedacht daarna ook een manier om schade te voorkomen: tussen de bodemas en de gesloten verhardingslagen moet een poreuze laag komen voor de zijdelingse afvoer van water en gassen. Een onder afschot liggende laag die voor minstens 25 procent bestaat uit holle ruimte. Hij kwam uit op een 5 centimeter dikke laag zeer open water(af)voerend asfaltbeton (zowab) of zeer open beton (zob): “Die laag draagt voor 50 procent bij aan de draagkracht van de verhardingslagen, die daardoor in totaal 2,5 centimeter dunner kunnen worden uitgevoerd.”

Volgens de uitvinder komt schade door gasvorming in avi-bodemas geregeld voor, met name bij bedrijfsterreinen, parkeerterreinen en zelfs bij inpandige bedrijfsvloeren. Ook bij wegen kan schade optreden, als de afdekkende verhardingslagen direct op de bodemas liggen. “Je moet zorgen dat de bodemas niet nat wordt. Zo zagen we bijvoorbeeld vloerschade bij een bedrijf dat eerst een bedrijfsvloer aanlegde met een fundering van avi-bodemas en pas daarna het gebouw er omheen optrok.” Je zou verwachten dat hij inmiddels kleinschalige praktijktests zou hebben gedaan met zijn systeem, maar dat blijkt niet het geval. De zowab-tussenlaag is ook nog niet in een proefproject toegepast. “Er was wel een opdrachtgever die avi-bodemas kon krijgen als fundering onder een betonverharding, maar die durfde het uiteindelijk toch niet aan omdat hij bang was voor schade. We wachten nu tot een wat kleiner project zich aandient, dan zijn de risico’s ook kleiner”, aldus Van den Boom.

Reageer op dit artikel