nieuws

Plan Asscher verdeelt bouw

bouwbreed

Terwijl opdrachtgevers en grootbedrijf hun twijfels hebben bij ketenaansprakelijkheid, is het midden- en kleinbedrijf wel blij.

Mkb ziet ketenaansprakelijkheid wel zitten

“Het doortrekken van de ketenaansprakelijkheid tot en met de opdrachtgever kan positief uitwerken. Die zullen dan gaan kijken of hoofdaannemers met betrouwbare bedrijven in zee gaan. Dat is goed voor de gespecialiseerde aannemers die nu last hebben van ongekende prijsconcurrentie”, zegt Truus Remkes van de Aannemersfederatie.

Wel vindt zij dat bij verbreding van de aansprakelijkheid niet alleen naar boven, maar ook naar beneden moet worden gekeken. “Onderin gebeurt het immers. Daar zitten de louche bedrijven die oneerlijke concurrentie plegen en zorgen dat er mensen van ons nodeloos in de WW zitten.”

Dat inmiddels lagere overheden zoals Rotterdam en Limburg uit eigen beweging al actie ondernemen, juicht zij dan ook van harte toe. “Die overheden willen geen toestanden als Avenue2 bij de A2-tunnel in Maastricht, dus die kijken wat ze nu kunnen doen om ervoor te zorgen dat malafide bedrijven niet langer als onderaannemers de markt verstoren”, zegt Remkes.

Zij reageert hiermee op de bezwaren die onder meer de Algemene Bond van Uitzendbureaus en Bouwend Nederland hebben tegen het idee van minister Asscher om ketenaansprakelijkheid in te zetten als wapen tegen uitbuiting van buitenlandse werknemers.

Onwerkbaar

Volgens Bouwend Nederland en ABU is het idee van de uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid onwerkbaar en zal leiden tot een enorme bureaucratie. Daarnaast zijn ze bang dat ze uiteindelijk voor de kosten moeten opdraaien omdat de malafide onderaannemer allang verdwenen is.

Bovendien vinden ze het principieel en praktisch niet juist om de opdrachtgever op te zadelen met de controle op de cao. Daarvan zijn er alleen al in de bouw meerdere. Nog afgezien van het feit dat niet verwacht kan worden dat opdrachtgevers die allemaal kennen, heeft de overheid te weinig ervaring met de praktijk van de naleving, zo wordt gevreesd.

De Aannemersfederatie begrijpt de bezwaren op zich wel, maar is er niet van onder de indruk. “Met de door ons voorgestelde bouwpas, waarmee nu al geëxperimenteerd wordt, is een deel van de controlebezwaren al opgelost. Dat scheelt dus behoorlijk in de veronderstelde lasten”, zegt Remkes.

Reageer op dit artikel