nieuws

Overijssel laat gemeenten betalen

bouwbreed Premium

Met het Grondfonds helpt de provincie Overijssel gemeenten van overtollige grond af. Maar die moeten wel meebetalen aan het waardeverlies, zegt gedeputeerde Bert Boerman.

Met argusogen volgen andere provincies de plannen van Overijssel om gemeenten tegen boekwaarde van hun overtollige gronden af te helpen. Dat betekent voor die gemeenten dat zij niet langer behoeven af te schrijven op gronden waarvan het vrijwel zeker is dat die toch niet meer gebruikt gaan worden voor bouwactiviteiten. De provincie kost het tussen de 100 en 200 miljoen euro.

Andere provincies zijn daar minder gelukkig mee. Die zien hun gemeenten al in rotten van drie op de stoep staan om een soortgelijke regeling te vragen. Daar willen ze niet aan, temeer omdat het ten koste dreigt te gaan van het investeringsbudget van de provincies, zo vrezen zij met onder meer de bouwwereld.

Niets aan de hand, probeert Boerman olie op de golven te gooien. Het is in zijn plannen absoluut niet zo dat de gemeenten nu op kosten van de provincie van hun grond afkomen. Overijssel geeft weliswaar de boekwaarde. Maar de grond krijgt een andere bestemming, bijvoorbeeld weer landbouwgrond, of grond voor natuurontwikkeling. Dat betekent dus direct een groot waardeverlies voor de provincie.

“Een behoorlijk verlies, 100 tot 200 miljoen. Op de dag dat wij de grond kopen, voor veel te veel geld, moeten we gelijk afboeken. Die verliespost betekent dat we minder kunnen investeren in Overijssel, maar daar hebben we een oplossing voor bedacht. We vragen van gemeenten om het waardeverlies te compenseren met een evengrote bijdrage aan het investeringsfonds van de provincie. Daar kunnen ze acht of tien jaar over doen|”, zegt Boerman in Binnenlands Bestuur.

Hij ziet de aankoop van de gronden dan ook zeker niet als een cadeautje, maar als een methode om te voorkomen dat gemeenten nu al niks meer kunnen investeren. Door bezuinigingen en de decentralisatie van taken waarbij onvoldoende geld wordt overgedragen aan de gemeenten, dreigt dat wel te gebeuren.

“We helpen ze om het probleem over een gespreide periode op te lossen. Dat helpt ze uit de brand, maar het is zeker geen cadeautje. Het betekent dat zij een langlopende verplichting moeten aangaan voor het investeringsfonds”, aldus Boerman.

Reageer op dit artikel