nieuws

Onderzoeker ijkt meetmethoden voor kwaliteit van diepwanden

bouwbreed

Met twee proefpanelen, dwars op de wanden van de westelijke buis van de spoortunnel in Delft, onderzoekt Rodriaan Spruit de methoden waarmee de kwaliteit van diepwanden wordt gemeten. Zijn promotie zal uitwijzen welke methoden het meest relevant zijn voor de civiele praktijk.

“Het westelijke proefpaneel hebben we netjes uitgevoerd, het oostelijke opzettelijk met fou ten. De wapeningskorf is daar plaatselijk verdicht om storingen in de stroming van het beton uit te lokken. Een deel is uitgevoerd met minder vloeibare mortel. De steunvloeistof bentoniet is niet ontzand en heeft een week gestaan”, aldus Spruit. Hij is promovendus aan de TU Delft. “Eigenlijk valt de kwaliteit van het foute paneel mee. Maar we hebben nog niet alles gezien. We hebben wel metingen gedaan met ultrasoon geluid. In de voeg tussen de panelen bevindt zich nog bentoniet, ingesloten door het beton.”

De tunnelbuis wordt gebouwd door de Combinatie Crommelijn volgens de wanden-dakmethode. Het dak is reeds uitgevoerd, daaronder is zo’n 4 meter ontgraven. De proefpanelen worden visueel, met een 3D-laserscan en een RFID-scan bekeken. Ze zijn met verschillende kleuren beton uitgevoerd. Daardoor tekenen de mengpatronen zich aan het oppervlak af. Met de 3D-laserscan is de ruwheid onderzocht. De RFID-scan laat (tot een diepte van zo’n 15 centimeter) de tags zien die tijdens het vullen van de panelen in de mortel zijn geworpen.

Uit de positie van de tags concludeert Spruit voorlopig dat er geen ‘stortfront’ is dat tijdens het vullen omhoog komt. “Een stortfront in de kern zou nog kunnen. De panelen zijn een meter dik”, aldus de onderzoeker.

Relevant

Werkvoorbereider Peter in ‘t Veld van Combinatie Crommelijn vindt het frappant hoe duidelijk de kleuren zich aftekenen. Hij verwacht van het onderzoek dat duidelijk wordt welke meetmethoden relevant zijn voor de praktijk. Voegen van de wanden van de spoortunnel zijn met ultrasoon geluid getest. In de proefpanelen zijn glasvezelkabels gehangen. “Het is leuk om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. We gaan de bovenste 4 meter van de proefpanelen nu slopen. Ze moeten plaats maken voor stempels. Dan kunnen we verder met het uitgraven van de tunnelbuis.”

Reageer op dit artikel