nieuws

Onderzoek aardbevingen volstaat nog niet

bouwbreed

De onderzoeken waarmee minister Kamp morgen waarschijnlijk uitpakt, volstaan niet. Over de bodem in Groningen is nog onvoldoende bekend.

Dat zeggen wetenschapper Guy Drijkoningen van de faculteit CiTG van de TU Delft en René Peters van kennisinstituut TNO. Ondertussen pakt ingenieursbureau Ritsma in Stadskanaal de problemen pragmatisch aan. “We passen Eurocode 8 en de SBR-richtlijn Trillingen toe. We zetten de horizontale belasting van een aardbeving met een bepaalde kracht op de schaal van Richter op een 3D-model van de constructie. Dan zie je meteen waar de details moeten worden aangepast. Voor nieuwbouw kost dat zo’n 10 procent extra”, aldus Roelf Ritsma. Aardwetenschapper Drijkoningen vindt meer onderzoek nodig. “We kunnen niet voorspellen welke aardbevingen waar en wanneer zullen plaatsvinden. Dat moet voor de gaswinning specifiek worden onderzocht”, aldus Drijkoningen. Dat onderzoek ontbreekt nog.

“Om de aardbevingen in Groningen écht te kunnen voorspellen is meer kennis nodig”, stelt ook gastechnoloog Peters. “Het onderzoek dat minister Kamp presenteert is nog niet het einde van de kennisopbouw. We zullen de ondergrond van Groningen beter moeten leren kennen. De huidige kennis is onvoldoende om zorgvuldig te kunnen modelleren.”

Natuurlijke breuken

Peters legt uit, dat zich in de ondergrond zo’n 1800 natuurlijke breuken bevinden. “Daarboven zit 3 kilometer gesteente, zout en zand. Door het winnen van gas zakken kanaaltjes in de bodem samen. Het gesteente compacteert. Als dat gelijkmatig gaat, zal de bodem inklinken. Anders ontstaat spanning in de breuken. Een aantal kleinere breuken komt nu tot ontlading. In de grote breuken loopt de spanning op. De vraag is of en wanneer zij in beweging komen. Zij leiden tot rel atief zwaardere aardbevingen. Een geografisch model waarmee de pga (peak ground acceleration) bepaald kan worden bestaat nog niet in detail. Maar ik weet niet wat de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) inmiddels heeft onderzocht en aan minister Kamp heeft aangeboden.”

Scheuren en verzakkingen

Volgens Ritsma is de te verwachten schade aan gebouwen en infrastructuur met redelijke zekerheid te voorspellen. Hij rekent met een magnitude van 5 op de schaal van Richter. “Wij hebben veel schades gezien. Het gaat meestal om kapot metselwerk, scheuren en verzakkingen. Instorten? Dat zie ik niet zo gauw gebeuren. Maar zonder maatregelen is de veiligheid ook niet helemaal gewaarborgd. Bestaande scheuren worden bij een beving langer en breder. De mensen willen weten wat hun woning kan hebben. Wij kunnen de knelpunten in ons 3D-model laten zien.”

Reageer op dit artikel