nieuws

NVM noemt herstel verheugend maar broos

bouwbreed

De NVM denkt dat het uitbodemen van de woningmarkt, waarvan sprake lijkt in de laatste maanden van vorig jaar, een meer bestendige trend is dan de opleving in dezelfde periode een jaar eerder.

Toen waren de aangekondigde strengere hypotheeknormen met ingang van 2013 aanleiding voor een koopspurt. Zonder dat er reden was voor het naar voren halen van aankoopbeslissingen, lagen de verkopen het afgelopen kwartaal desondanks nog ietsje hoger. “Signalen uit de markt wijzen erop dat, in tegenstelling tot vorig jaar, sprake is van een meer bestendig herstel op eigen kracht”, meldt NVM-voorzitter Ger Hukker tevreden.

De bescheiden opleving komt, zo klinkt, door een combinatie van de lage rente en het toegenomen consumentenvertrouwen. Het laatste wordt vooral geweten aan de relatieve politieke rust.

Tegelijk blijkt Hukker de eerste om de “verheugende cijfers” te relativeren. “Over het hele jaar 2013 zijn in vergelijking met heel 2012 slechts 2,2 procent meer woningen verkocht”, weet hij. In het licht van de verkoopaantallen in de periode voor de crisis is dan ook slechts sprake van een zeer broos herstel.

Het gesignaleerde uitbodemen van de prijzen lijkt evenmin reden de champagnekurken alvast weer te laten knallen. De gemiddelde transactieprijs steeg in het laatste kwartaal met 1,5 procent ten opzichte van een kwartaal eerder maar op jaarbasis is nog steeds sprake van een verdere daling.

De gemiddelde prijs van een verkochte woning kwam in het vierde kwartaal uit op 207.000 euro, 2000 euro meer dan in het voorgaande kwartaal. Hukker voert als relativering bij deze bescheiden stijging aan dat naast het toegenomen vertrouwen in de woningmarkt ook de grootte en kwaliteit van de verkochte woningen een rol kunnen spelen. Niettemin blijkt de totale prijsdaling vorig jaar achtergebleven bij de verwachtingen die de NVM eerder had.

De ontwikkelingen op de woningmarkt verschillen sterk per regio en soms ook sterk binnen regio’s. Overal blijkt sprake van een trend naar stedelijk wonen. Uit de zogeheten krapte-indicator van de NVM komen Amsterdam en Groningen naar voren als steden met de meeste vraag ten opzichte van het aanbod. Hoewel in landelijke gebieden over het algemeen het grootste overaanbod bestaat, zijn grote steden in landelijke regio’s in verschillende gevallen juist zeer gewild. Corporaties zijn door uitpondprogramma’s sterk in opmars als verkoper. Bij 13 procent van alle transacties blijkt een corporatie de verkopende partij.

Reageer op dit artikel