nieuws

Koepel mikt op hoofdrol in energie

bouwbreed

Nederland kan Duitsland opvolgen als koploper in duurzame energie. Dat meent voorzitter Teun Bokhoven van de Duurzame Energie Koepel. Hij voorziet tot 2024 het gebruik jaarlijks met zeker 12 procent groeien.

Nederland kan Duitsland voorbijstreven

Of Nederland duurzaamheidskampioen Duitsland daadwerkelijk in zal halen, is voor Bokhoven allesbehalve een gelopen koers. De middelen om duurzaamheid te stimuleren (geld vanuit de regeling SDE+) zijn weliswaar ingecalculeerd. Bovendien zijn via het energieakkoord ook de contouren van het groeipad aangegeven. “Maar toch is het nog geen gelopen race. Sterker: er ontbreken nog de noodzakelijke randvoorwaarden om de groei te kunnen doorlopen”, stelt Bokhoven in zijn nieuwjaarstoespraak.

De voorzitter ziet het jaar 2014 als een waterscheiding, veroorzaakt door het SER Energieakkoord. Bokhoven signaleert dat in de samenleving burgers en bedrijven al langer sterk gemotiveerd waren om zelf duurzame energie op te wekken. Opgejaagd door internationale ontwikkelingen komt ook de energiesector in beweging. De netbeheerders van hun kant bereiden zich voor op fundamentele aanpassingen van het energiesysteem.

Bij de verduurzaming verschuift volgens Bokhoven het accent steeds meer van de technische mogelijke opwekking naar de beste manier om de energie in het systeem te brengen. Hetgeen op meerdere niveaus vraagt om een aanpassing van het gehele energiesysteem. Zowel technisch als op het gebied van de regelgeving. Zo moet gekeken worden naar het benutten van slimme energienetwerken en het maximaal inzetten van efficiënte opslag. “Een fundamentele aanpassing is nodig van onze ouderwetse wijze van energie belasten. Verduurzaming moet beloond worden, fossiele opwekking belast. De staat is nu nog voor 7,5 procent van haar inkomsten afhankelijk van fossiele energiegerelateerde inkomsten. Dat is niet houdbaar bij een duurzame opwekking.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels