nieuws

Groen warmtestation verwarmt wijk

bouwbreed

Groen warmtestation verwarmt wijk

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Breda helpen met het Groene Warmtestation de Bredase wijk Haagse Beemden op temperatuur te houden. Het station verstookt in een warmte/kracht-koppelaar biogas uit de rioolwaterzuivering Nieuwveer.

Het waterschap zegt als eerste de vrijkomende warmte in de openbare stadsverwarming te pompen. Het Groene Warmtestation levert jaarlijks ruim 17.000 gigajoule om via de stadsverwarming de ruimten en het tapwater te verwarmen van 425 woningen. De installatie is samengesteld uit standaard handelsproducten.

Reageer op dit artikel