nieuws

Grenswaarden voor asbest 
aangescherpt

bouwbreed

Minister Asscher scherpt de grenswaarden voor asbest aan. Bovendien gaat hij verschillende waarden hanteren voor de verschillende soorten asbest, zo laat de bewindsman weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Bijna vier jaar nadat de Gezondheidsraad adviseerde om de grenswaarden voor asbest te verlagen, is het zover. Het advies wordt opgevolgd, ook wat betreft de invoering van verschillende grenswaarden. Voor chrysotiel, in de wandelgangen het witte asbest, wil de minister de grenswaarde per 1 juli 2014 stellen op 2000 vezels per kubieke meter. Hiermee volgt Asscher een advies van de SER uit 2011.

Voor de veel gevaarlijker amfibolen, blauwe en bruine asbest, wordt de grenswaarde 300 vezels per kubieke meter. Dat is lager dan de SER had voorgesteld in 2011. Die vond een grenswaarde van 420 vezels per kubieke meter voldoende. Asscher wijst erop dat die verlaging meettechnisch nauwelijks significant is door de relatief grote meetonzekerheid.

Oorspronkelijk was het de bedoeling de verlaging van de grenswaarden eerder te laten ingaan. Dat is echter uitgesteld omdat bij het uitwerken van de verlaging technische vragen opkwamen hoe de lagere grenswaarden bereikt kunnen worden. Uit TNO-onderzoek blijkt dat bij een beperkt aantal asbestsaneringen een forse aanpassing van de werkwijze nodig is.

Reageer op dit artikel