nieuws

Gemengde reacties op klimaatbeleid EU-Commissie voor 2030

bouwbreed

Een gemiste kans is een van de meest gehoorde en milde kritieken op het deze week gepubliceerde klimaatbeleid tot 2030. Alleen in de wereld van de fossiele brandstoffen zijn nog mildere bewoordingen te beluisteren.

De 40 procent vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de 27 procent hernieuwbare energie die in 2030 geproduceerd moet worden, is weinig ambitieus. Zeker in vergelijking met de doelen voor 2020, 20 procent reductie en 20 procent hernieuwbare energie-opwekking, komt er maar weinig bij. Bovendien betwijfelen deskundigen of deze percentages voldoende zijn om de temperatuurstijging te beperken tot 2 graden celsius zoals de Verenigde Naties wil.

De verbazing wordt nog groter als gekeken wordt naar onderliggende onderzoeken. Zo blijkt uit een studie van de Europese Commissie zelf dat een verdergaande transitie naar duurzame energie zo’n 1,25 miljoen banen extra kan opleveren. Besparen we tussen nu en 2030 tot 547 miljard euro aan het importeren van olie of gas en kunnen we tot 500 miljard besparen op kosten voor luchtkwaliteit en gezondheidszorg.

Landen als Duitsland en Frankrijk, waar volgend jaar een nieuw klimaatverdrag het licht moet zien, pleiten juist voor dwingende doelstellingen voor hernieuwbare energie. Belangrijkste argument daarbij is dat investeerders dan een langetermijnperspectief hebben dat zij nodig hebben om duurzame investeringen te doen. In Duitsland, koploper op het gebied van fotovoltaïsche (PV) energieopwekking, zonne-energie, wordt dat nog belangrijker gevonden dan in Frankrijk.

Dat langetermijnperspectief en het vertrouwen dat dit investeerders moet geven, is precies het argument dat de Europese Commissie zelf hanteert om een laag doel voor hernieuwbare energie vast te leggen.

Wie de Europese politiek een beetje volgt weet echter dat de Commissie gezwicht is voor druk van het Verenigd Koninkrijk waar een referendum over de EU nog steeds boven de markt hangt. Het Verenigd Koninkrijk zegt zoveel mogelijk vrijheid te willen hebben zelf te bepalen hoe de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen gerealiseerd kan worden. Kernenergie behoort dan tot de mogelijkheden.

Het halfslachtige klimaatbeleid van de EU is dus slecht nieuws voor de installatiebranche. Voor dijkenbouwers breken er volgens klimatologen echter gouden tijden aan.

Reageer op dit artikel