nieuws

EU komt met bindend doel hernieuwbare energie

bouwbreed Premium

De uitstoot van broeikasgassen met 40 procent verminderen en een bindende doelstelling van 27 procent hernieuwbare energie in 2030. Dat zijn hoofdelementen van de Europese Commissie voor het klimaatbeleid tot 2030.

Klimaatbeleid tot 2030 vastgesteld door Europese Commissie

Juichend is eurocommissaris Klimaatactie Connie Hedegaard. Ze heeft gevochten ze voor ambitieuze doelen en voor de verplichting voor landen die doelen ook te halen. Dat laatste is gelukt. Voor hernieuwbare energie is een bindend doel geformuleerd waar vooral het Verenigd Koninkrijk fel op tegen was. Het doel van 27 procent is nauwelijks ambitieus. Dat wordt volgens experts al gehaald als de trends van een business-as-usual- scenario worden gevolgd.

Geen wonder dat de Europese Vereniging voor Windenergie EWEA teleurgesteld is. De Commissie roept dat zij nu al een ambitieus doel heeft gesteld voor hernieuwbare energie. Vergeten wordt dat uit eigen cijfers van de Commissie blijkt dat een doel van 30 procent meer dan 560.000 banen creëert in Europa, vindt EWEA-topman Thomas Becker.

Ook geven de cijfers aan dat een hogere doelstelling een enorme stimulans is voor economische groei terwijl er tegelijkertijd miljarden bespaard worden op import van fossiele brandstoffen en kosten voor gezondheidszorg.

Antiekdenkend

“De voorheen ambitieuze Europese Commissie is een schaduw van zichzelf geworden en verbergt zich nu achter het Verenigd Koninkrijk en andere antiekdenkende lidstaten en lobbies”, vat Becker zijn commentaar samen.

Behalve genoemde doelstellingen is de Commissie ook van plan met een wetgevend voorstel te komen over de energie-efficiency van gebouwen. Daar is nu nog geen doelstelling voor geformuleerd omdat de Commissie eerst wil kijken wat de huidige richtlijn energie-efficiency van gebouwen voor effecten heeft gehad. Wel wordt nu aangekondigd dat het een pijler van het klimaatbeleid blijft.

De Commissie zelf is wel tevreden over het onderhandelingsresultaat. “Klimaatactie is cruciaal voor de toekomst van onze planeet terwijl een werkelijk Europees energiebeleid de sleutel ios voor ons concurrentievermogen. Het pakket van vandaag laat zien dat beide zaken tegelijkertijd aanpakken niet tegenstrijdig is, maar onderling versterkend”, houdt Commissievoorzitter Josë Manuel Barroso er de moed in.

En Connie Hedegaard vindt dat “iedereen die het tegendeel beweerde ten spijt, heeft de Commissie iets heel ambitieus uit de doeken gedaan.”

Reageer op dit artikel