nieuws

Einde aan snelle groei van aantal winkelmeters

bouwbreed

De groei van het aantal winkelmeters is in 2013 vrijwel tot stilstand gekomen. De leegstand is voor het zevende jaar op rij toegenomen.

Bouwers hebben in de winkelbranche niet veel meer te zoeken. Voor de crisis in 2008 uitbrak werd jaarlijks een oppervlakte van zeventig voetbalvelden aan het areaal toegevoegd. Onderzoeksbureau Locatus signaleert in de periode 2003 – 2008 een gemiddelde groei van ruim 10 procent. Van die snelle toename van de vierkante meters winkelvloer is vrijwel niets meer over. De s chaalvergroting die op bescheiden niveau nog plaats vindt, vloeit alleen voort uit uitbreidingplannen van ondernemers.

De winkeliers kijken volgens Locatus terug op een weinig sprankelend jaar. De consumenten gaven minder geld uit. En waar het geld wel rijkelijk vloeide, profiteerden alleen de verzendhuizen en internetwinkels. Faillissementen van onder ander kledingwinkel Henk, de Free Record Shop en reisbureaus zorgen voor ee n bedrukte stemming.

De winkelleegstand nam vorig jaar met duizend panden toe tot een percentage van 6,9 procent. Bij de jaarwisseling waren 15.000 winkels ongebruikt. Hetgeen zich vooral laat zien in de aanloopstraten naar de toplocaties. Veel gemeent en zitten met hun handen in het haar en werken plannen uit om de verloedering van hun centra tegen te gaan.

Het aantal leegstaande winkelmeters is – een landelijk gemiddelde – opgelopen tot 7,3 procent. In het zuiden van Limburg is de situatie veel ernstiger. Daar staat 11,4 procent van de winkels leeg. Nauwelijks beter presteren de regio Delfzijl (10,9 procent leegstand) en Oost-Groningen (10,1 procent).

Analyses van Locatus wijzen uit dat de meeste leegstand van korte duur is. In 44 procent van de gevallen staan winkels minder dan een jaar leeg. Een op de drie lege winkels heeft al drie jaar geen gebruiker meer. Structureel leeg staat iets meer dan een vijfde van het huidige winkelbestand. Meer dan drie jaar is dan geen enkele nieuwe gebruiker komen opdagen.

Opvallend noemt Locatus dat het aantal panden dat minder dan een jaar leeg blijft staan niet toeneemt maar juist afneemt. Van de meer dan 14.000 winkels die op 1 januari 2013 leeg stonden vonden 5665 een nieuwe bestemming. Vooral bij de modewinkels is veel dynamiek. Leegstaande panden werden ook veelvuldig ingevuld door kappers en restauranthouders.

Reageer op dit artikel