nieuws

Bouw krijgt miljoenen van Asscher

bouwbreed Premium

De bouw krijgt zo’n 55 miljoen euro voor uitvoering van het sectorplan. Zelf moet de sector hetzelfde bedrag ophoesten.

Duidelijkheid over sectorplan

“Soci ale partners in de bouw en infra zijn nu aan de slag met onder andere het creëren van extra leerwerkplekken voor jongeren, het realiseren van banen voor langdurig werklozen en het begeleiden van werknemers naar een andere baan binnen of buiten de sector”, schrijft Asscher in een brief aan de Tweede Kamer.

De bouw heeft destijds als eerste een sectorplan ingediend en nu dus als eerste duidelijkheid gekregen van de minister van Sociale Zaken. Die heeft in totaal 600 miljoen beschikbaar om uit te delen aan sectoren die in een sectorplan aangeven wat zij doen om de werkloosheid in hun sector te bestrijden.

In het plan van de bouw gaat het onder meer om het stimuleren van mobiliteit en het voorkomen van werkloosheid van 250 werknemers ouder dan 55 jaar en het behouden van 2500 leermeesters ouder dan 55 jaar die leerlingen op niveau twee en drie begeleiden en kennis overdragen. Daarmee hangt uiteraard de creatie van 2500 leerwerkplekken voor de bbl-leerlingen mee samen.

Scholing

Daarnaast wil de sector 6400 werknemers begeleiden van werk of werkloosheid naar werk binnen of buiten de sector. Hiervoor is onder meer scholing nodig, dat ook op andere fronten wordt ingezet.

Zo moeten 750 werknemers gestimuleerd worden scholing te volgen voor het behalen van een startkwalificatie. Ook toekomstgerichte scholing in duurzame technologieën en toekomstgerichte competenties voor 14.000 werknemers wordt gestimuleerd.

Asscher denkt dat het op korte termijn veel beter kan gaan in de bouw. Volgens hem kan een groot aantal sectoren ook profiteren van de afspraken in het energieakkoord. De investeringen in energiebesparing en duurzaamheid leiden tot een substantiële toename van de werkgelegenheid.

Reageer op dit artikel