nieuws

Beleid behoud winkelcentra faalt

bouwbreed

De groeiende leegstand van winkelcentra maakt provinciaal en nationaal beleid inzake ruimtelijke ordening op dit gebied noodzakelijk.

‘Landelijke aanpak ruimtelijke ordening nodig om detailhandel te redden’

Dat constateert de Taskforce Dynamische Retailontwikkeling in de ‘Oproep voor structurele vernieuwing van het winkellandschap’. Waar het gaat om de detailhandel is de ruimtelijke ordening vooral gericht op het behoud van bestaande winkelcentra. Deze werkwijze sluit niet langer aan bij actuele ontwikkelingen, vindt de taskforce.

Het gevolg is dat een visie op actuele ontwikkelingen ontbreekt en dat vernieuwende initiatieven op zich laten wachten. “Er zijn veel projecten gerealiseerd die hebben geleid tot versnippering en veel van hetzelfde”, stelt de organisatie vast. Daar komt bij dat verschillende overheden nauwelijks samenwerken bij het beleid voor winkelgebieden. Hierin moet verandering komen door provinciaal en landelijk beleid. De bevindingen van de taskforce sluiten aan bij een onderzoek dat de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Drenthe lieten uitvoeren door bureau Droogh, Trommelen en Partners uit Nijmegen dat onder de titel ‘Van winkel tot afhaalpunt’ is verschenen. Volgens dit onderzoek staat landelijk circa 3,2 miljoen vierkante meter winkelvloeroppervlakte leeg, dat wil zeggen 10 procent van de in totaal beschikbare oppervlakte.

Deze leegstand wordt sterk beïnvloed door de opkomst van internetwinkels, zo staat in het onderzoek. “Er is structureel minder behoefte aan winkels.” Voor de provincies betekent dit onder meer dat het provinciaal ruimtelijk beleid moet worden afgestemd op de afnemende vraag naar winkelruimte en de groei van internetwinkels.

Het bureau adviseert provincies in bestemmingsplannen in te spelen op deze ontwikkeling. Zo kan rekening worden gehouden met distributiepunten van internetwinkels. De provincie kan hiervoor kaders vaststellen. In gemeentelijke structuurvisies moet dan vervolgens worden aangeven waar zulke distributiepunten kunnen worden ingericht.

Reageer op dit artikel