nieuws

‘Ambities van toen te hoog gegrepen’

bouwbreed Premium

De Stadsregio Rotterdam reduceert de geplande woningbouw in de regio tot 2020 met 40 procent. Dat betekent 25.000 nieuwbouwhuizen minder. Portefeuillehouder en burgemeester van Maassluis Koos Karssen gelooft niettemin dat de regio met het besluit het lek boven heeft. Van onze correspondent Edo Beerda

In 2010, midden in de crisis, was doorbouwen het credo. Net als de woningmarkt weer aantrekt besluit u om duizenden woningen uit bouwplannen te schrappen. Waarom doet u dat?

“Destijds hebben wij ons gericht op de gegevens die Rijk en provincie ons gaven. We maakten toen geen tienjarenplanning, maar zeiden direct tegen elkaar dat we onze plannen zouden evalueren. Nu blijkt dat de ambitie van toen te hoog gegrepen was.”

Uit diverse onderzoeken blijkt dat grote tekorten dreigen als de woningproductie achterblijft op de vraag. Is forse reductie nu wel zo verstandig?

“Ja, we hebben de plannen en de vraag geïnventariseerd en ons afgevraagd wat realistisch is. Samen met marktpartijen en corporaties.”

Hoe heeft u projectontwikkelaars hier blij mee gekregen? Is hun belang bij reductie van de productieaantallen creëren van schaarste, dus hogere prijzen?

“Hun belang is dat gemeenten niet allemaal tegelijkertijd aan het plannen slaan. Want dan slaat het ene plan het andere dood. Zij willen werken met plannen die realistisch en haalbaar zijn. Dan is minder beter dan dat er helemaal niets gebeurt.

Ik heb bewust gekozen om marktpartijen te betrekken. In het verleden planden we alleen met gemeenten, die met corporaties afstemden. Ontwikkelaars kunnen daarover met hun marktkennis uitstekend adviseren.”

Volgens het rapport ‘Woningmarktstrategie en Woonvisie’ dreigt een tekort aan sociale woningen. Toch wordt vooral ingezet op duurdere huizen – ‘suburbaan grondgebonden’ en ‘rustig stedelijk’. Hoe valt dat te rijmen?

“De regio is divers. Oude stedelijke gebieden langs de Nieuwe Waterweg hebben een overvloed aan goedkope voorraad, in andere gebieden is juist ruimte voor uitbreiding. Consumentenonderzoek toont minder interesse voor appartementenbouw, op lange termijn wil de consument graag grondgebonden woningen. Wij denken een kwaliteitsimpuls aan de hele regio te geven. Overigens moeten gemeenten die gaan slopen aantonen dat de sociale voorraad op peil blijft. Ik verwacht dat we in 2020 in een evenwichtssituatie zitten.”

In hoeverre speelt de verhuurdersheffing een rol in de lagere productieaantallen?

“Corporaties hebben het moeilijk en moeten op hun tenen lopen, maar niemand heeft afgehaakt. Daaraan grijp ik me vast. Het kabinet heeft taken en subtaken van corporaties gescheiden, sturen is voor mij makkelijker geworden. Corporaties die een grote opgave op zich hadden genomen buiten hun traditionele taken zijn terughoudender, ook bij maatschappelijke projecten. Dat is jammer.”

De stadsregio die nu de regie voert wordt opgeheven. Laat u het met een gerust hart achter?

“We gaan werken in een aantal subregio’s, waarin één wethouder aanjager wordt. De provincie gaat ermee akkoord om bestemmingsplannen te toetsen aan afspraken die daar worden gemaakt. Wij hebben nu een blauwdruk voor de nieuwe tijd gemaakt. Ik denk dat wij als regio Rotterdam de taken goed hebben ingevuld.”

Reageer op dit artikel