nieuws

Aantal inschrijvers wegenbouw groeit

bouwbreed

Het aantal aannemers dat inschrijft op wegenbouwprojecten van Rijkswaterstaat is de afgelopen zes jaar verdubbeld. De te verdelen koek werd na drie jaren van miljarden juist kleiner. Thomas van Belzen

Aanbesteden een loterij? Als u inschrijft op opdrachten van Rijkswaterstaat weet u één ding zeker. De kans dat u het werk krijgt is één op de vijf. Precies 1903 aannemers of combinaties schreven de afgelopen zes jaar in op 375 projecten; 1528 aannemers grepen naast de opdracht. Volker Wessels en Boskalis winnen de meeste projecten bij Rijkswaterstaat, bleek gisteren al uit onderzoek van Cobouwnaar de gunningen van Rijkswaterstaat. Wie de cijfers beter bestudeert, ziet dat er in wegenbouwsector een duidelijke trend waarneembaar is: hoe minder opdrachten, hoe meer inschrijvers.

Klommen in 2008 gemiddeld 3,4 wegenbouwers in de aanbestedingspen, dat aantal groeide naar 5,4 in 2010 en naar 7,9 vorig jaar; een verdubbeling in zes jaar tijd. Meestal schrijven er drie, vier of vijf wegenbouwers in op een wegenbouwproject. Vijf keer was er juist helemaal geen concurrentie en bleek inschrijven direct goud waard. Het grootste project dat direct gegund werd aan de one and onlyinschrijver behelsde het ontwerp en de uitvoering van installaties bij de Westrandweg en de Coentunnel II. GDF Suez was de enige gegadigde, ‘de gelukkige’ en kreeg voor die opdracht ruim 24 miljoen euro.

Anders dan in de waterbouwsector is het in de wegenbouwsector niet ongebruikelijk dat er meer dan tien inschrijvers azen op één contract of opdracht. In 10 procent van de aanbestedingen komt dat voor. Vier keer waren er veertien inschrijvers, twee keer leverden vijftien aannemers de aanbestedingsdocumenten in. Vooral bij onderhouds- en beheerscontracten zijn er veel partijen die zich in de strijd mengen.

Terwijl het aantal inschrijvers steeg, daalde de totale gunningssom juist naar een dieptepunt in 2013. Verdeelde Rijkswaterstaat in de jaren 2010, 2011 en 2012 4 miljard euro onder wegenbouwers, vorig jaar bleef de gunningsteller steken op een ‘schamele’ 100 miljoen euro. Daarbij moet worden opgemerkt dat Cobouw de gunningen van na oktober 2013 niet heeft meegerekend.

Het gemiddelde aantal inschrijvers op een dijk-, bagger-, of suppletieproject schommelt al jaren tussen de vier en de vijf met een piek in topjaar 2010.

Rijkswaterstaat gunde in dat jaar 268 watergerelateerde projecten, goed voor een totale gunningsom van ruim een half miljard. Ter vergelijking: vorig jaar bracht Rijkswaterstaat ongeveer de helft minder aan projecten op markt. Ook in euro’s uitgedrukt viel er voor waterbouwers in 2013 een stuk minder te halen bij Rijkswaterstaat.

Twee succesvolle combinatiepaartjes zijn Boskalis en Volker Wessels én Ballast Nedam en Strukton, schreef Cobouw gisteren. Wie de lijst, ‘Gunningen van groot naar klein’ op de website van Cobouw bestudeert komt er achter dat er meer aannemers zijn die met enige regelmaat samen, met resultaat, koppels vormen. In het kader staat de top vijf.

Combinaties

Succesvolle combinaties: – Van Oord/Boskalis: 3 keer winnaar, 175 miljoen euro

– Boskalis/Hakkers/Prins: 12 keer winnaar, 63 miljoen euro

– Deme/Jan de Nul, 2 keer winnaar, 63 miljoen euro

– Van den Biggelaar/FL Liebregts: 9 keer winnaar, 36 miljoen euro

– Volker Wessels/ Van Oord: 5 keer winnaar, 38 miljoen euro

Reageer op dit artikel