nieuws

Aanpassing wet biedt corporaties Limburg soelaas

bouwbreed

Met de sloop van een kleine vijfduizend woningen maken de Limburgse corporaties gebruik van een mogelijkheid die de Wet maatregelen woningmarkt biedt.

Die bepaalt dat sociale verhuurders die in maatschappelijk urgente opgaven investeren een forse heffingsvermindering krijgen. De sloop van woningen in krimpregio’s is zo’n opgave. De wettelijke regeling geldt voor de periode tot en met 2017. In totaal heeft de overheid hiervoor 280 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Erik Koppe, gedeputeerde wonen, verwacht dat de maatregel er voor zal zorgen dat corporaties voldoende investeringsmogelijkheden houden om het aanbod van kwalitatief goede woningen op peil te houden. “We hebben er dan ook geen gras over laten groeien en direct na het van kracht worden van de wet samen met de Zuid-Limburgse corporaties en gemeenten een reëel slooppakket samengesteld.”

Vanuit de Stadsregio Parkstad Limburg wordt eveneens positief gereageerd op aanpassing van de wet. Hierdoor is het mogelijk dat incourante huizen uit de markt worden genomen, zo stelt Andy Dritty, portefeuillehouder wonen van de stadsregio.

Reageer op dit artikel