nieuws

‘Verder kijken dan alleen beton en asfalt’

bouwbreed

Realistischer plannen en geen immense reserves opbouwen omdat projecten noodgedwongen vooruit schuiven. Aan die omslag werkt het Zeeuwse waterschap Scheldestromen sinds de fusie van de voormalige waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen twee jaar geleden. Tegelijkertijd wil Scheldestromen meer overlaten aan de markt, zo maakt dijkgraaf Toine Poppelaars duidelijk.

De nieuwe werkwijze die Scheldestromen doorvoert met ingang van 2014 is niet alleen inzichtelijker en efficiënter, maar schept ook duidelijkheid. Hield het waterschap voorheen geld over aan het einde van het jaar omdat een project onverhoopt pas later kon starten, dan ontstond er direct discussie of de waterschaplasten voor dat jaar niet lager hadden kunnen zijn. Dit jaar is er al proefgedraaid.

“Voorheen waren het meer wensenlijstjes, nu leggen we realistische planningen voor aan de algemene vergadering”, aldus dijkgraaf Poppelaars, die ongeveer gelijktijdig aantrad met het samengaan van de Zeeuwse waterschappen. Ook in zijn vorige baan als Zeeuws gedeputeerde hield hij zich al bezig met water.

Beter plannen gebeurt vooral door projecten beter te monitoren. Blijkt dat procedures langer duren dan voorzien of dat het verwerven van grond problemen veroorzaakt, dan wordt dan sneller onderkend dan voorheen en kan het waterschap daarop inspelen. Poppelaars: “Elke maand lichten we alle projecten door. Blijkt dat het ene project stagnatie oploopt, dan schuiven we een ander naar voren.” Het waterschap zorgt er daarom voor dat er altijd een werkvoorraad is van projecten die vrij makkelijk eerder ingepland kunnen worden mocht dat nodig zijn.

Die actuele planning is niet alleen voor intern gebruik, maar staat ook op de website. Op een kaart op de website van het waterschap is precies te zien in welk deel van het werkgebied – de hele provincie Zeeland – er gewerkt wordt of gaat worden. Het waterschap werkt de gegevens maandelijks bij. Ook eventuele vertragingen zijn zichtbaar. Niet alleen handig voor burgers, maar ook voor de bouwsector, vermoedt Poppelaars. “Ik denk dat aannemers er ook veel naar kijken. Het is toch even een signaal. Hé, er zitten wegenprojecten aan te komen. Even opletten.”

Kustversterking

Werk biedt Scheldestromen nog steeds in ruime mate. In de begroting voor 2014 is 61,5 miljoen euro opgenomen aan investeringen. Daarbovenop trekt Rijkswaterstaat, waarmee het waterschap samenwerkt binnen het projectbureau Zeeweringen, nog eens 35 miljoen euro uit voor haar aandeel in het versterken van de Zeeuwse dijken. Het gaat bovendien om een gevarieerd werkpakket, omdat Scheldestromen naast de reguliere waterschapstaken ook kustversterking en wegbeheer in de portefeuille heeft. “Na Rijkswaterstaat zijn we de grootste wegbeheerder in Nederland. We onderhouden alle wegen in het buitengebied, zo’n 4000 kilometer aan wegen en fietspaden”, zegt Poppelaars.

Van de crisis merkt het waterschap niet veel. Het zijn meer de eigen randvoorwaarden waardoor soms minder projecten uitgevoerd kunnen worden dan Scheldestromen zou willen. “We kijken of we het kunnen behappen en of de tarieven niet te veel omhooggaan.”

De grootste uitdaging voor de komende jaren ligt wat Poppelaars betreft bij de grote kustversterkingsprojecten die Scheldestromen nog tot ongeveer 2020 uitvoert. Zo liggen twee van de acht landelijke zwakke schakels, kustgebieden die aangepakt moeten worden omdat ze niet bestand zijn tegen een superstorm, in Zeeland: Nolle-Westduin bij Vlissingen en het gebied in Zeeuws-Vlaanderen tussen Breskens en natuurgebied Het Zwin.

Poppelaars: “Daar voel je de noodzaak het meest. Het gaat om het meewegen van belangen, zoals natuur en recreatie. En we krijgen te maken met nieuwe vormen van aanbesteden. Wij bepalen de randvoorwaarden, maar willen meer overlaten aan de markt in de wijze van uitvoering.” Dat is volgens hem niet eenvoudig voor een organisatie die tot voor kort het liefst werkzaamheden zelf tot in detail voorschreef. Dat is wennen voor de medewerkers. “Ze moeten meer allround zijn en niet alleen verstand hebben van beton en asfalt, maar ook van natuur, recreatie en omgevingsmanagement.”

Het versterken van in totaal 325 kilometer aan dijken, binnen het projectbureau Zeeweringen samen met Rijkswaterstaat, is een van de andere grote programma’s. Eind 2015 moet de klus na achttien jaar geklaard zijn. De totale investering bedraagt een kleine 1 miljard euro.

Maar ook als het versterken van dijken en de kust klaar is en de echt grote projecten dus afgerond zijn, blijft er wat Poppelaars betreft genoeg uitdaging over. De voortgang van het onderzoek naar de waterspanning in dijklichamen bijvoorbeeld of op het eerste gezicht minder spectaculaire projecten als de aanleg van een vispassage. In omvang niet altijd groot, maar soms wel innovatief, zoals bij ‘s-Gravenpolder, waarbij verschillende soorten vissen zodanig door de dijk geleid worden dat ze van zout naar zoet water kunnen trekken en andersom. Poppelaars: “Het wordt nooit saai.”

Reageer op dit artikel