nieuws

Verborgen kunstwerk

bouwbreed

Een brug zou het open, onbedorven polderlandschap van De Ronde Venen te veel ontsieren. Daarom koos de provincie Noord-Holland ervoor om de verlegde N201 de Amstel op 14 meter diepte te laten kruisen met het aquaduct Amstelhoek. Binnenkort wordt het 350 meter lange kunstwerk, gebouwd door aannemerscombinatie KWS/VHB en ontworpen door Grontmij, in gebruik genomen. […]

Een brug zou het open, onbedorven polderlandschap van De Ronde Venen te veel ontsieren. Daarom koos de provincie Noord-Holland ervoor om de verlegde N201 de Amstel op 14 meter diepte te laten kruisen met het aquaduct Amstelhoek. Binnenkort wordt het 350 meter lange kunstwerk, gebouwd door aannemerscombinatie KWS/VHB en ontworpen door Grontmij, in gebruik genomen.

En al is er veel gedaan om het aquaduct te verstoppen, toch blijft één element in het landschap opvallen: de 11 bij 8 meter hoge noodschuif aan de oostzijde van het viaduct. De metalen constructie zelf is niet zichtbaar, maar wel het houten omhulsel, ontworpen door architect Richard van den Brule van Royal Haskoning DHV. De keerwand is nodig omdat het aquaduct de waterkeringen doorsnijdt. Bij een dijkdoorbraak in de ene polder kan de tunnel worden afgesloten om overstroming van de andere polder te voorkomen.

Bijna drie jaar geleden werd begonnen met de bouw. Omdat het om een relatief korte (150 meter) tunnel gaat valt het aquaduct niet onder de wetgeving Tunnelveiligheid. Toch heeft de provincie ervoor gekozen om de veiligheidsvoorschriften van grotere tunnels als uitgangspunt te nemen, omdat het om een van de drukste provinciale wegen van Nederland gaat. Het aquaduct is daarom voorzien van een verkeersdetectiesysteem, videobewaking en een omroepinstallatie. Om geld te besparen is het aquaduct uitgevoerd met slechts één waterkelder aan de oostzijde, terwijl twee of drie gangbaar zijn. Regenwater dat aan de westzijde de tunnel in stroomt wordt opgevangen en via een rioolstelsel naar de waterkelder geleid.

Het aquaduct Amstelhoek is het sluitstuk van de verlegging van de N201, zodat de woonkernen van Uithoorn en Aalsmeer worden ontlast. Het hele project kost zo’n 660 miljoen euro.

De grens tussen Noord-Holland en Utrecht ligt precies in het midden van de Amstel, maar het aquaduct blijft eigendom van Noord-Holland. De tunnel, uitrit en zelfs de lichtmasten aan de Mijdrechtse zijde blijven dus een soort Hollandse enclave.n

Medewerkers van KWS Infra plaatsen een vogelwerend net achter het houtwerk bij de mechanische hefdeur aan de Utrechtse zijde van het aquaduct. Het houten omhulsel bestaat uit FSC-hardhout. De plankjes, horizontaal en verticaal gemonteerd, zijn een knipoog naar de verkavelingslijnen van de Mijdrechtse polders.

Tegelzetters voegen het tegelwerk in de tunnel van het aquaduct. De betegeling is handwerk en een flink karwei voor een dozijn tegelzetters: de voeglijnen zijn loodrecht, terwijl de wand afbuigt. Het betekent flink wat snijwerk.

Een medewerker van Nautilus Schanskorven legt grove steenslag in de schanskorf bij de inrit van het aquaduct. De korven zijn boven en aan de zijkant van de betonnen wanden geplaatst en onttrekken de betonnen constructie aan het zicht zodat het kunstwerk beter is ingepast in de omgeving.

Reageer op dit artikel