nieuws

Tussen-cao strandt op looneisen

bouwbreed Premium

De onderhandelingen over de bouw-cao zijn stukgelopen. Een tussen-cao zoals de vakbonden voorstellen is volgens de werkgevers “kostenverhogend” en daarmee te duur.

‘Kans op vernieuwing de grond in geboord’

Vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen zetten in op een in hun ogen “bescheiden” cao met een “verantwoorde looneis” van 2,5 procent. De werknemers zouden zelf een deel van deze loonsverhoging betalen door het tijdelijk inleveren van twee roostervrije dagen.

Voorzitter George Raessens van de werkgeversdelegatie noemt de voorstellen van de bonden voor een loonsverhoging onverantwoord. “Elke procent loonstijging leidt in de huidige markt tot 1100 extra werklozen”, zegt hij.

Werkgevers en werknemers in de bouw maakten vorige maand bekend eerst crisisafspraken te gaan maken en pas daarna de vernieuwing van de bouw-cao vorm te geven. Zij wilden met deze zogenoemde tussen-cao voorkomen dat de principiële discussie over de toekomst van de bouw-cao het maken van afspraken voor de cao van komend jaar in de weg staat. “We willen niet dat twee processen door elkaar gaan lopen”, zegt onderhandelaar Gijs Lokhorst van CNV Vakmensen.

Kostenneutraal

Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) stellen dat een tussen-cao niet onbespreekbaar is, maar die moet dan wel kostenneutraal zijn. Bovenal willen de werkgevers een vernieuwde cao met modernisering van de arbeidstijden en meer vraaggericht werken. ”Zonder maatwerkmogelijkheden is er geen toekomst voor de bouw-cao.”

FNV Bouw is teleurgesteld over het stuklopen van de onderhandelingen. “Werkgevers boren de kans op vernieuwing van de cao op deze manier doelbewust de grond in”, zegt bestuurder Mieke van Veldhuizen.

De werkgevers zijn wel bereid om in gesprek te gaan over de vernieuwing van de cao. Van Veldhuizen heeft onder de huidige omstandigheden geen behoefte daarop in te gaan.

Reageer op dit artikel