nieuws

Totaalconcept voor duurzame bouwput

bouwbreed Premium

Volker Wessels Bouwmaterieel werkt aan een nieuwe standaard voor duurzame bouwplaatsen.

Aansluiting bij keurmerken als Breeam en Bewuste Bouwers

De materieeldienst ontwikkelde afgelopen jaar het totaalconcept de Duurzame Bouwplaats. In Zwolle wordt dat momenteel in de praktijk getest door bouwbedrijf Wessels Rijssen. De resultaten daar zullen worden gebruikt om het concept verder aan te scherpen.

Volgens Ron Frazer, directeur van Volker Wessels Bouwmaterieel, zijn de ambities groot. “Dat moet ook, want we willen de concurrentie voor blijven.”

De Duurzame Bouwplaats wordt door het bedrijf commercieel vermarkt. Dat wil zeggen dat het niet alleen voor de Volker Wessels-bedrijven beschikbaar is, maar ook voor bouwers buiten de groep. “Het kan bouwbedrijven uitstekend ontzorgen”, zegt Frazer. “Ze kunnen hun eigen doelen ten aanzien van duurzaamheid bereiken en tegelijkertijd hun klanten, die ook eisen stellen aan duurzaamheid, tevreden stellen.”

Met de Duurzame Bouwplaats speelt Volker Wessels Bouwmaterieel in op de toenemende aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de sector. Bouwbedrijven, maar vooral ook hun opdrachtgevers, stellen steeds meer eisen op dat vlak.

Vertaalslag

Het concept gaat verder dan de initiatieven die tot dusver zijn genomen op het gebied van duurzame bouwplaatsen, beweert Frazer.

“Het maakt bijvoorbeeld ook een vertaalslag naar de verschillende duurzaamheidskeurmerken die er zijn, zoals Breeam, Bewuste Bouwers en de CO 2 -prestatieladder. Door er gebruik van te maken kunnen bouwbedrijven bij aanbestedingen belangrijke gunningsvoordelen behalen.”

Ongeveer 25 procent van de omzet van Volker Wessels Bouwmaterieel is afkomstig van bedrijven buiten de eigen groep. Het streven van Frazer is om dat percentage de komende jaren te vergroten. De Duurzame Bouwplaats kan daarbij helpen, schat hij in. “Onze verwachtingen van dit concept zijn groot. De basis ervoor is nu gelegd, maar we blijven werken aan de verdere ontwikkeling.”

> pagina 5: ‘Duurzame Bouwplaats levert gunningsvoordelen op’

Reageer op dit artikel