nieuws

Top Strukton zegt or-leden ontslag aan

bouwbreed Premium

Strukton-topman Gerard Sanderink heeft twee leden van de ondernemingsraad ontslag aangezegd nadat ze hadden geweigerd akkoord te gaan met inperking van hun werk voor de or.

Ondernemingsraad wint rechtszaak

Dat blijkt uit stukken, waaronder een beschikking van de Utrechtse kantonrechter, die in het bezit zijn van Cobouw .

Het gaat om de voorzitter en de secretaris van de ondernemingsraad (or) van Strukton Worksphere, een 100 procent-dochter van het bouwconcern.

Jan Wendriks, voorzitter van de ondernemingsraad, bevestigt dat hij en de secretaris een ontslagbrief hebben gekregen. Hij spreekt van “een doorzichtige poging” om druk uit te oefenen op de ondernemingsraad. “Dit is echt ongekend in Nederland.”

Strukton gaf als officiële reden voor het ontslag een onvoldoende functioneren van beide werknemers en een gebrek aan toegevoegde waarde aan de onderneming. Voor de or is er echter geen enkele twijfel over de werkelijke aanleiding: een conflict met Sanderink en de directie van Strukton Worksphere over de tijdsbesteding van de or-leden.

“Het is ons kwalijk genomen dat we een rechtszaak tegen de bestuurders zijn begonnen”, aldus Wendriks.

De ondernemingsraad weigerde deze zomer akkoord te gaan met het besluit van Sanderink om de tijd die aan or-werk mag worden besteed, terug te schroeven van twintig naar maximaal acht uur per week. “Omdat het een dictaat betrof”, licht Wendriks toe. “Er was geen enkele discussie met Sanderink en de directie mogelijk. Met een eenzijdige aanpassing van bestaande spelregels konden we echter niet leven.”

De rechtszaak die volgde, werd door de or glansrijk gewonnen. De rechter oordeelde dat Strukton in overleg met de ondernemingsraad had moeten treden en verbood de bestuurders om de tijdsbesteding van de or-leden eenzijdig in te perken.

Wendriks wil desondanks niet spreken van een overwinning. “De secretaris zit thuis, arbeidsongeschikt. De aanvraag voor mijn ontslag is weliswaar ingetrokken, maar de arbeidsrelatie is door de vijandige houding van de directie inmiddels dusdanig verstoord dat ik hier niet kan blijven. Er loopt nu van mijn kant een ontbindingsverzoek bij de rechter. En dat na bijna 12,5 jaar dienstverband.”

Ben Bleumer van FNV Bouw noemt de handelwijze van Sanderink zorgelijk. Volgens de vakbondsbestuurder gaat het ook niet om een incident, maar is er sprake van een patroon. “Sinds de overname van Strukton door Sanderink waait er een andere wind binnen het bedrijf. Een nogal gure wind”, zegt hij. “Als je je opstelt als alleenheerser, maak je werknemers monddood. Dat is niet goed voor het bedrijf. Zo wordt de kennis en kunde die er aanwezig is, niet goed gebruikt.”

De directie van Strukton Worksphere noch Gerard Sanderink wilde reageren.

Reageer op dit artikel