nieuws

Rechter heft beslag rekening Rimec op

bouwbreed

Het Technisch Bureau Bouwnijverheid is door de voorzieningenrechter in het ongelijk gesteld in een rechtszaak tegen uitzender Rimec. De beslaglegging op de rekeningen van het bedrijf wordt opgeheven.

Miljoenenclaim cao-waakhond TBB gaat niet door

< vervolg van pagina 1

Volgens de rechter staat niet vast dat het Ierse uitzendbureau bij de bouw van de tunnel in Maastricht de cao-regels heeft overtreden.

Het technisch bureau (TBB), dat toeziet op de naleving van de bouw-cao en de cao bedrijfstakeigen regelingen (BTER), is van mening dat deze cao’s gelden voor 63 Portugese en Poolse bouwvakkers die werken aan de A2 tunnel in Maastricht. TBB claimt daarom ruim 2,5 miljoen euro van de uitzender. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit te weinig betaalde lonen en vakantietoeslag.

Volgens de rechter is in het kort geding echter “niet aannemelijk” geworden dat de bouw-cao en cao BTER in dit geval van toepassing zijn. TBB had eerst onderzoek moeten doen naar de toepassing van de cao’s, voordat hij tot handhaving overging. Bovendien is niet helemaal duidelijk hoe de miljoenenclaim van de stichting precies tot stand kwam.

Tevreden

De detacheerder laat in een schriftelijke reactie weten dat het “zeer tevreden” is met de uitspraak. “Nadat het bedrijf maandenlang het slachtoffer is geweest van een kwaadaardige campagne vol verdraaiingen en leugens, is Rimec zeer verheugd dat de rechtbank eindelijk de waarheid heeft vastgesteld.” De uitzender zegt niet te begrijpen waarom het “slachtoffer is geworden van een lastercampagne van FNV Bouw en TBB”.

Volgens hoofdaannemer Avenue2 (Strukton en Ballast Nedam) is de uitspraak belangrijk voor de werknemers van Rimec en de voortgang van de uitvoering van het project. “Rimec kan nu zelf haar betalingverplichtingen aan de Portugese werknemers voldoen.” Regiobestuurder Ellen Hoeijenbos van FNV Bouw zegt dat de vakbond hier scherp op zal toezien.

Eerder meldde het consortium dat het bij uitzendkrachten in rekening gebrachte huisvestingskosten zou terugbetalen. De aannemers deden deze toezegging in reactie op de aanbevelingen van de expertcommissie die de vermeende misstanden bij de inzet van buitenlandse werknemers onderzocht.

Reageer op dit artikel